Στη σημασία του Made in Greece για την οικονομία και τις επιχειρήσεις (εμπορικό ισοζύγιο, ανεργία, ανάπτυξη) αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος στη διαδικτυακή συζήτηση που οργανώνει το Ρ.ΕΥ.Μ.Α. με θέμα: «Made in Greece. Η μεγάλη και αναγκαία ιδέα της παραγωγικής ανασυγκρότησης».

«Ακόμη είναι νωρίς για να γνωρίζουμε το μέγεθος της ζημιάς στον τουρισμό και αν αυτή θα περιοριστεί στη χρονιά που διανύουμε. Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και τις αλλαγές που αυτή θα επιφέρει στον κλάδο και στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ενδέχεται να υπάρξουν πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σημείωσε ο πρόεδρος και συνέχισε: «Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα να επανεξετάσουμε το αναπτυξιακό μείγμα της ελληνικής οικονομίας».

Η Ελλάδα είναι σήμερα, μαζί με την Κύπρο, οι χώρες της ευρωζώνης που εξαρτώνται περισσότερο από τον τουρισμό. Ο οποίος σαφώς, τόνισε ο κ. Μίχαλος, ισοδυναμεί με ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα, δεν μπορεί όμως να συνεχίσει να αποτελεί «μονοκαλλιέργεια». Πρέπει, όπως είπε, να αξιοποιήσουμε αυτή την περίοδο ως ευκαιρία για να εστιάσουμε στρατηγικά στην ανάπτυξη και στη ενίσχυση νέων, δυναμικών και εξωστρεφών παραγωγικών κλάδων.

«Γιατί η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι η μεγάλη ιδέα του σήμερα και πώς η σημασία της υπερβαίνει το οικονομικό πεδίο (διεθνής θέση της χώρας και ισχύς, ανεξαρτησία, πολιτισμός, περιφερειακός ρόλος, θεσμοί, δημοκρατία)» σημείωσε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος τόνισε:

«Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η χώρα κατάφερε να προσελκύσει καλή δημοσιότητα και θετικές αναφορές διεθνώς. Αντί να αντιμετωπίζεται ως το προβληματικό μέλος της ευρωζώνης, αναδείχθηκε σε παράδειγμα προς μίμηση. Κατάφερε να ανατρέψει στερεότυπα του παρελθόντος, παρουσιάζοντας μια πιο οργανωμένη και αποτελεσματική διοίκηση και κάνοντας σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η δυναμική αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί και να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της προσπάθειας για επανεκκίνηση της οικονομίας. Μέσα από τη διαδικασία της παραγωγικής ανασυγκρότησης, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει να δημιουργεί «ιστορίες επιτυχίας» και καλά παραδείγματα. Έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί ισότιμα μεταξύ των παραγωγικών δυνάμεων της Ευρώπης και να ενισχύσει τον οικονομικό της ρόλο».

Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο η χώρα έχει την ευκαιρία να αντιστρέψει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, αυτό του brain drain. Και, όπως είπε, πέρα από την παροχή επιμέρους κινήτρων, χρειάζεται η μετάβαση σε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο μπορεί να δημιουργεί και να διατηρεί  περισσότερες ποιοτικές, παραγωγικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Χρειάζεται να αναπτυχθούν δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, υψηλών ειδικοτήτων και κατ’ επέκταση υψηλότερων αποδοχών.

Τι μπορεί και πρέπει να γίνει

Τι μπορεί και πρέπει να γίνει από πολιτεία, επιχειρήσεις και πολίτες για να υλοποιηθεί το όραμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης:

– μετάβαση σε ένα νέο, εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο: σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα το οποίο θα στηρίζεται στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων, ανταγωνιστικών αγαθών και υπηρεσιών.

– Η εξασφάλιση πόρων συνολικού ύψους 50 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Next Generation EU και το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, όχι μόνο να ανακάμψει από την κρίση, αλλά να αλλάξει συνολικά πορεία.

– Η διαχείριση των πόρων της νέας περιόδου να ακολουθήσει μια κεντρική φιλοσοφία και αρχιτεκτονική, η οποία θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγμα με τεχνοκρατική επάρκεια και αποτελεσματική, αυστηρή εποπτεία, αλλά πάνω από όλα εθνική συνεννόηση και συνεργασία.

– Υπέρβαση συγκεκριμένων δομικών προβλημάτων, όπως είναι η κατακερματισμένη παραγωγική βάση της χώρας η οποία στηρίζεται σε πολυάριθμες μικρές μονάδες, ο αργός ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και της οικονομίας, αλλά και το χαμηλό επίπεδο στην έρευνα και στην τεχνολογία, στοιχεία απαραίτητα για να στηριχθεί η παραγωγή καινοτόμων, διαφοροποιημένων προϊόντων.

Οι κύριοι άξονες της προσπάθειας θα πρέπει να είναι:

* Η θέσπιση κινήτρων που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση και τις συγχωνεύσεις μικρών επιχειρηματικών μονάδων. Ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην καινοτομία, να προσελκύσουν εξειδικευμένο προσωπικό, να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και τη διαπραγματευτική τους θέση.

* Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας, με εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη δημιουργία της ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης, με την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων και κινήτρων για επενδύσεις ψηφιακής αναβάθμισης από τις επιχειρήσεις, με τη δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με επένδυση στη δια βίου μάθηση για την ενίσχυση των ψηφιακών  δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

* Η κάλυψη του ελλείμματος καινοτομίας της ελληνικής οικονομίας, με ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης, υποστήριξη ικανών ερευνητικών ομάδων σε πανεπιστήμια και ερευνητικά  κέντρα της χώρας, δημιουργία κόμβων καινοτομίας και παροχή κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων από μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού.

* Η διαμόρφωση στοχευμένων κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και για την ενθάρρυνση επενδύσεων σε δυναμικούς κλάδους, με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ανάμεσα σε αυτούς είναι η έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο του φαρμάκου, η παραγωγή γενοσήμων, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αλλά και η καινοτομία και η υψηλή τεχνολογία.

* Για να κινητοποιηθούν νέες επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, χρειάζονται κίνητρα όπως η μείωση του ελάχιστου ύψους επένδυσης, και η θέσπιση υψηλών αφορολόγητων αποθεματικών, με απλά κριτήρια και δυνατότητα αυτοένταξης των επενδύσεων.

* Οι αναπτυξιακές αυτές παρεμβάσεις, θα πρέπει να συνδυαστούν με την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στη φορολογία και στο ασφαλιστικό σύστημα, στην εκπαίδευση, στο σύστημα υγείας, στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης κ.α.

«Οι ανάγκες είναι πολλές. Ωστόσο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η λογική του «μοιράζουμε χρήματα» ανήκει στο παρελθόν. Αυτό που καλούμαστε όλοι να κάνουμε, Πολιτεία, αυτοδιοίκηση, φορείς, επιχειρήσεις και κοινωνία, είναι να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το εργαλείο με ορίζοντα όχι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά τις επόμενες γενιές. Αν θέλουμε να αλλάξουμε επιτέλους την πορεία και τη μοίρα της χώρας μας, τώρα είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να κάνουμε ένα άλμα μπροστά» κατέληξε ο κ. Μίχαλος.

Πηγή: patrastimes.gr