Αυξήσεις στη σύνταξή τους θα δουν από τον Οκτώβριο ή το αργότερο τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να εργάζονται καθώς βάσει του νέου πλαισίου η περικοπή της περιορίζεται από το 60% στο 30%. Το σχετικό άρθρο του νόμου Βρούτση εφαρμόζεται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν από τις 29 Φεβρουαρίου 2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά. Βασική προϋπόθεση παραμένει το να προκύπτει για την εργασία ή την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα υποχρέωση ασφάλισης. Μάλιστα ξεκαθαρίζεται ότι η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο επικουρική σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνον εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ).

Προσοχή όμως: Η αναστολή της σύνταξης όσων αναλαμβάνουν εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης εξακολουθεί να ισχύει εφόσον αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως 28.2.2021 και από 1.3.2022 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα πριν από τις 13.5.2016 (έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου) και εξαιρούνταν από τις προηγούμενες διατάξεις για την περικοπή σύνταξης, εφόσον εξακολουθούν να εργάζονται, υπάγονται στις διατάξεις του νόμου Βρούτση, μετά μια περίοδος χάριτος, που θα διαρκέσει έως 1.3.2022. Η περικοπή της σύνταξης στο 30% ισχύει και για τους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι από 1.3.2020 και μετά εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει επίσης ότι η σχετική διάταξη δεν ισχύει για τους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας/ανικανότητας. Για αυτούς συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων στον e-ΕΦΚΑ φορέων.

ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πηγή: patrastimes.gr