Στην απόφαση να προτείνει στους καθηγητές να μην προχωρήσουν σε κατάθεση βαθμολογίας για το Α’ τετράμηνο, δηλαδή στις καταστάσεις βαθμολογίας να μπει παύλα (-) για κάθε μαθητή, κατέληξε η Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας. Η απόφαση της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ελήφθη μετά από τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας χαιρετίζει τη μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων στη αποψινή τηλε-συζήτηση. Μίλησαν πολλοί συνάδελφοι, κατατέθηκαν προτάσεις, εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για όλα τα θέματα που αφορούν την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των μαθητών, ενώ επιβεβαιώθηκε μέσω τοποθετήσεων η πλήρης αντίθεση των συναδέλφων στο θέμα της κατάθεσης βαθμολογίας Α΄ τετραμήνου.

Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Αχαΐας προτείνει στους συναδέλφους να μην προχωρήσουν σε κατάθεση βαθμολογίας για το Α τετράμηνο, δηλαδή στις καταστάσεις βαθμολογίας να μπει παύλα (-) για κάθε μαθητή.

Η αιτιολόγηση της μη κατάθεσης δύναται να γίνει είτε ατομικά από κάθε συνάδελφο είτε ομαδοποιημένα στο πρακτικό του Συλλόγου με βάση την παρακάτω ενδεικτική επιχειρηματολογία:

‘’Θεωρούμε ότι είναι αδύνατη η κατάθεση βαθμολογίας για το α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4610/2019, για τους παρακάτω λόγους:

α) H περίοδος της τηλεκπαίδευσης είχε μεγαλύτερη διάρκεια από την περίοδο της δια ζώσης λειτουργίας, γεγονός που δεν μας επέτρεψε κατά την κανονική λειτουργία της μαθησιακής διαδικασίας να διαμορφώσουμε μια επαρκή και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις ικανότητες, τις επιδόσεις και τις προσπάθειες των μαθητών μας.

β) Στα διαδικτυακά μαθήματα, καθώς δεν υπήρξε μέριμνα για την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στην τηλεκπαίδευση, αρκετοί μαθητές δεν έχουν πρόσβαση, κάποιοι αντιμετωπίζουν καθημερινά τεχνικά προβλήματα, ενώ μεγάλο ποσοστό μαθητών παρακολουθεί από κινητή συσκευή.

γ) Οι μαθητές -τριες  με μαθησιακές αδυναμίες, φάνηκε να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στη μαθησιακή διαδικασία λόγω της μεσολάβησης του μέσου (κινητό, τάμπλετ, οθόνη).”

Πηγή: patrastimes.gr