Αλλαγές στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία» ανακοινώνει μέσα στην εβδομάδα το υπουργείο Εργασίας, καθώς διαπιστώνει ότι, μέσα σε 15 μέρες που είναι σε εφαρμογή έχει βαλτώσει, αφού ελάχιστες επιχειρήσεις το έχουν επιλέξει.

Μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί περίπου 3.000 επιχειρήσεις, με τις αιτήσεις να αφορούν περίπου 30.000 εργαζόμενους, αριθμοί που είναι απογοητευτικοί, σε σχέση με τις προσδοκίες της κυβέρνησης.
Οι αιτίες αναζητούνται στο κόστος των εισφορών που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ήτοι στο 100% των κανονικών αποδοχών, αλλά και στην απουσία λεπτομερειών στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Σημειώνεται ότι στις 15η Ιουλίου λήγει η περίοδος προστασίας της απασχόλησης για τους εκατοντάσες χιλιάδες εργαζόμενους, που ήταν σε αναστολή εργασίας, μέχρι την 31η Μαίου και από τις 16 Ιουλίου ξεκινούν οι μαζικές απολύσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι σε όλες τις επιχειρήσεις μπορούν να τεθούν στο νέο καθεστώς της «Συν-Εργασίας», που ισχύει για το 4μηνο από 15 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου. Όσοι ενταχθούν στο σύστημα αυτό, θα εργάζονται με μειωμένο έως 50% χρόνο απασχόλησης και θα λαμβάνουν από τον εργοδότη τους το 50% των αμοιβών, ενώ το κράτος θα καταβάλει το 60% του άλλου 50% των αμοιβών.

Συνολικά δηλαδή, ο εργαζόμενος για μισό χρόνο εργασίας, θα λαμβάνει το 80% των αμοιβών του. Η μείωση των αμοιβών θα επηρεάζει αντίστοιχα τα το επίδομα αδείας αλλά και το δώρο των Χριστουγέννων. Στο διάστημα που ο εργαζόμενος είναι στη «Συν-Εργασία», δεν θα μπορεί να απολυθεί. Όμως, ο εργοδότης, δεν δεσμεύεται να μην απολύσει άλλους εργαζόμενους, που δεν μπήκαν στη «Συν-Εργασία».

Οι εισφορές
Το πρόβλημα όμως για τους εργοδότες είναι οι εισφορές οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Δηλαδή, ενώ οι αμοιβές που καταβάλει ο εργοδότης είναι μειωμένες κατά 50% και για μισό χρόνο εργασίας, οι εισφορές θα είναι στο 100% των κανονικών αμοιβών.

Εξαίρεση αποτελούν οι 45 μέρες από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου που οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%.

Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται το κόστος των εισφορών για τον εργοδότη κατά 30% σε σχέση με το 100%, το οποίο όμως θεωρούν ότι, δεν αποτελεί κίνητρο για την ένταξη στο μηχανισμό «Συν-Εργασία».

Με την προωθούμενη αλλαγή, σχεδιάζεται όπως το κράτος να αναλάβει την επιδότηση του 50% των εισφορών που βαρύνει τον εργοδότη, ώστε να είναι αναλογικές με χρόνο εργασίας του υπαλλήλου και τις αμοιβές που εισπράττει, από τον εργοδότη.

Ωστόσο, η αύξηση της επιδότησης των εισφορών, κοστίζει ακριβά στον προϋπολογισμό. Μόνο για το διάστημα από τις 15 Ιουνίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 192 εκατ. ευρώ. Δηλαδή κοστίζει περίπου 130 εκατ. ευρώ τον μήνα, που σημαίνει ότι για ένα τετράμηνο που ισχύει η «Συν-Εργασία», το δημοσιονομικό κόστος θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος SURE, οι οποίο αναμένονται μέσα στον Ιούλιο.

Η διαχείριση του χρόνου
Ένα άλλο πρόβλημα του προγράμματος «Συν-Εργασία» είναι η διευθέτηση του χρόνου απασχόλησης των εργαζόμενων που εντάσσονται σε αυτό. Παράδειγμα, η μείωση του χρόνου απασχόλησης αφορά σε ώρες απασχόλησης ή σε ημέρες απασχόλησης; Είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί.

Δηλαδή υπάρχει ασάφεια στην υπουργική απόφαση εάν ο εργοδότης θα ζητεί από τον εργαζόμενο να δουλεύει 8ωρο για 15 μέρες τον μήνα, ή από 8ωρο θα του υποδείξει να εργάζεται 4ωρο; Επίσης, θα εργάζεται με κανονικό ωράριο μία μέρα και την επόμενη όχι ή θα εργάζεται για μία εβδομάδα και την επόμενη θα απουσιάζει;

Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, θα πρέπει να αποτυπώνονται και στην ΕΡΓΑΝΗ, και όπως τονίζουν εργατολόγοι και λογιστές δεν είναι εύκολο, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες.

Πηγή: patrastimes.gr