Έκπτωση 40% στα ενοίκια επαγγελματικής στέγης και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δικαιούνται πλέον χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, της εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού.
H απόφαση με την οποία προσδιορίζονται επακριβώς οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, για τις οποίες ισχύει η μείωση ενοικίου 40% και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, υπεγράφη πρόσφατα από τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο και δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση
Βάσει των όσων προβλέπει η απόφαση, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% των ενοικίων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου δικαιούνται, πιο συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία και τα λοιπά τουριστικά καταλύματα, τα γραφεία γενικού τουρισμού, τα καταστήματα μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφετέριες, μπαρ κ.λπ.), οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών, χερσαίων, θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών, οι κινηματογράφοι, οι λοιπές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και θεαμάτων, τα γυμναστήρια, οι λοιπές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αθλητικών εγκαταστάσεων και δεκάδες άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Οι δραστηριότητες που εξακολουθούν να θεωρούνται πληττόμενες και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο περιλαμβάνονται σε έναν νέο κατάλογο Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων, ο οποίος συνοδεύει την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου.

Εργαζόμενοι
Βάσει, εξάλλου, των όσων ήδη έχει νομοθετήσει το υπουργείο Οικονομικών, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους δικαιούχους έκπτωσης 40% επί των ενοικίων επαγγελματικής στέγης, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους παραμένουν σε αναστολή και εφόσον διαμένουν σε μισθωμένες κύριες κατοικίες, δικαιούνται κι αυτοί εκπτώσεων 40% στα ενοίκια των κατοικιών τους, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των συμβάσεών τους. Επίσης, οι εν λόγω εργαζόμενοι για όσο διάστημα εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή σύμβασης δικαιούνται να καταβάλουν μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια της φοιτητικής κατοικίας των τέκνων τους.

Αντισταθμιστικά
Οι φορολογούμενοι που είναι ιδιοκτήτες (εκμισθωτές) των ακινήτων για τα οποία ισχύουν μειώσεις ενοικίων κατά 40% έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα-ευεργετήματα:

* Στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν το 2021, για να δηλώσουν τα εισοδήματα που αποκτούν το 2020, δεν θα συμπεριλάβουν τα ποσά που αντιστοιχούν στη μείωση των ενοικίων κατά 40%, παρά μόνον το εισπραχθέν 60% τμήμα των ενοικίων.

* Το 30% από την απώλεια του 40% των ενοικίων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2020 θα ληφθεί υπόψη ως επιπλέον ποσό έκπτωσης φόρου και θα αφαιρεθεί κι αυτό από τις οφειλές του φόρου εισοδήματος της φετινής φορολογικής δήλωσης ή του ΕΝΦΙΑ του 2020. Για την κατοχύρωση του επιπλέον αυτού ποσού έκπτωσης φόρου, κάθε εκμισθωτής θα πρέπει να υποβάλει δήλωση απώλειας μισθωμάτων («δήλωση COVID») στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ στο σύστημα ΤAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/akinita/misthotiria-akiniton. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί έως τις 20 Ιουλίου για το μήνα Ιούλιο και έως τις 20 Αυγούστου για το μήνα Αύγουστο.

* Επιπλέον, για τα φυσικά πρόσωπα-εκμισθωτές των παραπάνω επιχειρήσεων και εργαζομένων, παρατείνονται κατά 4 μήνες οι λήγουσες εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση. Επίσης, αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους κατά 4 μήνες. Για όλο το διάστημα της παράτασης και της αναστολής δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

* Ποσοστό 25% επί των φορολογικών οφειλών που τυχόν θα καταβληθούν εμπρόθεσμα εντός των κανονικών προθεσμιών μέσα στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων-διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31-8-2020 και μετά.

Αναλυτικά ΚΑΔ που δικαιούνται έκπτωση 40% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης για Ιούλιο και Αύγουστο:

Πηγή: patrastimes.gr