Η πρώτη κίνηση της κυβέρνησης θα είναι η «γενναία» μείωση της προκαταβολής φόρου για το 2020 που θα αφορά επιχειρήσεις που επλήγησαν την περίοδο του κορονοϊου.

Η µείωση, σύµφωνα µε την εισήγηση που έχει υποβληθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν θα είναι οριζόντια, λόγω υψηλού δηµοσιονοµικού κόστους και, βάσει συντελεστών, θα ξεκινά από το 30% και θα φτάνει έως το 50%, ανάλογα µε τη συρρίκνωση που κατεγράφη στον τζίρο της κάθε επιχείρησης. Για το 2021, σχεδιάζεται νέα οριζόντια µείωση κατά 30% στην προκαταβολή φόρου σε όσες επιχειρήσεις, από αυτές που επλήγησαν, προχωρήσουν σε επενδύσεις.

Ανεξάρτητα από τις δύο παρεµβάσεις που έχουν έκτακτο χαρακτήρα, στον κυβερνητικό σχεδιασµό, σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, περιλαµβάνεται µια νέα µείωση της προκαταβολής φόρου για το σύνολο των επιχειρήσεων που θα έχει µόνιµο χαρακτήρα. Ο χρόνος εφαρµογής της δεν έχει αποφασιστεί ακόµα, καθώς συνδέεται άµεσα µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, αλλά τοποθετείται το αργότερο έως το 2022. Οι ασκήσεις που θα «τρέξουν» το επόµενο διάστηµα θα προβλέπουν οριζόντια µείωση από 5% έως 10%, µε στόχο να επικρατήσει το σενάριο του 10%, αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόµενο η µόνιµη µείωση να είναι ακόµα µεγαλύτερη.

Πηγή: patrastimes.gr