Πριν από ενάμιση μήνα και μετά από τρεις αναβολές ξεκίνησε στη χώρα μας η διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού με αρνητικές προοπτικές όσον αφορά στο ενδεχόμενο αύξησης εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών μεγεθών που απορρέουν από την κρίση της πανδημίας. Και όμως, δεν ήταν λίγα τα κράτη της ΕΕ που αψήφησαν τα δυσοίωνα μεγέθη και προχώρησαν στην αύξηση του κατώτατου μισθού έστω και συμβολικά, παρότι οι συνέπειες της πανδημικής κρίσης ήταν οριζόντιες σε όλη την Ευρώπη.

Όπως αποκαλύπτει έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ, 17 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ήδη αυξήσει τον κατώτατο μισθό από την 1η/1/2021, τρία κράτη-μέλη τον διατήρησαν σταθερό στο ύψος του 2020, ενώ μόνο στην Ελλάδα οι διαπραγματεύσεις αναβλήθηκαν την προηγούμενη χρονιά και ο κατώτατος μισθός εξακολουθεί να είναι στο ύψος του 2019.

Από τις 17 χώρες που αύξησαν τον κατώτατο μισθό το 2021, οι 14 τον είχαν αυξήσει και το 2020 σε σχέση με το 2019. Παράλληλα, ανάμεσα στις χώρες που διατηρήσαν την 1η Ιανουαρίου του 2021 τον κατώτατο μισθό σταθερό σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου του 2020, η Εσθονία και η Ισπανία είχαν ήδη αυξήσει τον ωριαίο κατώτατο μισθό σε σχέση με το 2019 κατά 8,15% και 5,55%, αντίστοιχα. Για το 2021, υψηλότερη ήταν η αύξηση του ωριαίου κατώτατου μισθού στη Λετονία (16,3%) και χαμηλότερη στη Γαλλία και στη Μάλτα (1%).

Πόσο αυξήθηκε η ονομαστική αξία

Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και οι χώρες που αποφάσισαν γενναιόδωρες ποσοστιαίες αυξήσεις, η ονομαστική αύξηση σπάνια ξεπερνάει το 1 ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ποσοστό αύξησης του κατώτατου μισθού στην Πολωνία ανήλθε σε 7,7%,  το οποίο αντιστοιχεί σε μόλις 1,16 ευρώ. Η αύξηση 4,6% της Κροατίας αντιστοιχεί σε 1,08 ευρώ, ενώ η μεγάλη αύξηση 16,3% από την 1η Ιανουαρίου του 2021 στη Λετονία αντιστοιχεί σε μόλις 0,41 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθοί στις πρώην ανατολικές χώρες είναι εξαιρετικά χαμηλοί.

Το συμπέρασμα που μπορεί να εξάγει κανείς είναι ότι χώρες όπως η Γαλλία και η Μάλτα προχώρησαν σε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 1% για συμβολικούς λόγους, προκειμένου να ανέβει η ψυχολογία της αγοράς.

Το μοντέλο της Ισπανίας δεν αποκλείεται να ακολουθήσει και η Ελλάδα, καθώς μέρος των εργοδοτικών φορέων είναι πιθανόν να προτείνει αύξηση του μισθού 1%-2% για την ανάταση της ψυχολογίας της αγοράς και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.


Μεταβολές του ωριαίου κατώτατου μισθού στην ΕΕ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Πρόταση να αυξηθεί στα 751 ευρώ ο κατώτατος μηνιαίος μισθός

Την ίδια ώρα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, σε διαδικτυακή εκδήλωση χθες, πρότεινε την άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στο ύψος των 751 ευρώ μηνιαίως, στο πλαίσιο ενός χρονοδιαγράμματος έτσι ώστε ο κατώτατος μισθός να αντιστοιχεί στο 60% του μέσου ακαθάριστου μισθού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

Παράλληλα η ΓΣΕΕ επανέρχεται στο πάγιο αίτημά της να επιστρέψει η θεσμική διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς η διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποδοχή του τελικού προσδιορισμού του ύψους του, την ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ειρήνης, και τελικά τη συμμόρφωση, που θα επιτρέψει την αύξηση της αποτελεσματικότητας των θετικών του επιδράσεων.

Όπως επισημαίνει η έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το πιο αξιόπιστο μέτρο σύγκρισης των μισθών είναι η αγοραστική δύναμη. Ετσι, η αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα είναι η 5η χαμηλότερη σε όλη την ΕΕ. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος-μέλος το οποίο υπέστη απώλεια αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού σε σχέση με το επίπεδο του 2010 (-9,45%), όταν στα υπόλοιπα κράτη-μέλη υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση.

Πηγή: patrastimes.gr