«Μοντέλο» για ένα πιο βιώσιμο και ελκυστικό μέλλον για όλα τα ελληνικά νησιά γίνεται η Χάλκη, η οποία εισέρχεται σε μια ενεργειακά «πράσινη» και ψηφιακή εποχή, που όχι μόνο φέρνει νέες δυνατότητες για τους κατοίκους της, αλλά και την ευκαιρία το νησί να αποτελέσει μέρος ενός πιο βιώσιμου και αειφόρου τουριστικού μοντέλου, το οποίο, μάλιστα, εξελίσσεται σε μια νέα αγορά υψηλής αξίας διεθνώς.

Το «μοντέλο Χάλκης» δημιουργεί προηγούμενο, αλλά και προϋποθέσεις περιβαλλοντικής και ψηφιακής αναβάθμισης των ελληνικών νησιών στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, με στόχο τη μετατροπή τους σε πρότυπα «κυκλικής» οικονομίας, ενεργειακής αυτονομίας, ψηφιακών καινοτομιών και πράσινης κινητικότητας.

Ειδικότερα, η Χάλκη είναι το πρώτο νησί που εντάσσεται στην πρωτοβουλία «GR-Eco Island», η οποία προωθεί την πράσινη μετατροπή των μικρών νησιών της χώρας μέσα από επενδύσεις σε ΑΠΕ, στην κινητικότητα μηδενικών ρύπων, στις ψηφιακές τεχνολογίες και στο «πρασίνισμα» του τουρισμού.

Τι περιλαμβάνει το “GR-Eco Island”
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και την ενδυνάμωση της πράσινης οικονομίας και των τεχνολογιών αιχμής στα ελληνικά νησιά. Εκτός από την πράσινη μετάβαση, το έργο προβλέπει την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, με καινοτόμες, τεχνολογικές εφαρμογές αιχμής. Το φιλόδοξο έργο της Χάλκης μπορεί να εξελιχθεί σε ένα εξαιρετικό case study για το πως οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα δίκτυα νέας γενιάς μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος, ενισχύοντας ακόμη περισσότεροι την τοπική οικονομία.

Η συνδεσιμότητα, άλλωστε, θεωρείται μείζονος σημασίας τόσο για τους ίδιους τους κατοίκους του νησιού και τους επισκέπτες όσο και για την ίδια τη χώρα, αφού οι συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων σε απομακρυσμένες περιοχές είναι καθοριστικής σημασίας για την εθνική προσπάθεια να κλείσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας.

Πηγή: patrastimes.gr