Μπαράζ πληρωμών και παρατάσεων υφιστάμενων μέτρων στήριξης των πληττόμενων μισθωτών «τρέχει» το Υπ. Εργασίας από αυτή την εβδομάδα.
Κατά πρώτον, δόθηκε «πράσινο» φως για την καταβολή αποζημιώσεων στους υπό αναστολή και «συν-εργαζόμενους» μισθωτούς για το Σεπτέμβριο.

Κατά δεύτερον, ξεκινάνε οι διαδικασίες για την καταβολή αποζημιώσεων για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.

Κατά τρίτον, αναμένεται να ανοίξουν οι πλατφόρμες για τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Οκτώβριο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Πληρώνονται οι αποζημιώσεις -ενισχύσεις για το Σεπτέμβριο
Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 68 εκατ. ευρώ για 158.364 δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά:

* Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 58 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 116.860

* Σε εργαζόμενους ενταγμένους στον Μηχανισμό «Συν-Εργασία» για τον μήνα Σεπτέμβριο,προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 10 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε 41.504.

Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

2. Έρχονται δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο
«Τρέχει» η διαδικασία αποζημίωσης στους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, αλλά και τους ξεναγούς και τους τουριστικούς συνοδούς, τόσο για το μήνα Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, οι παραπάνω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του παραπάνω επιδοτούμενου χρονικού διαστήματος,

Επίσης, για να λάβουν την αποζημίωση αυτή, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το παρακάτω χρονικό διάστημα.

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ανά μήνα και απολογιστικά στις αρχές του επόμενου μήνα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

3. Έρχονται αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Σεπτέμβριο
Για άλλο έναν μήνα (Οκτώβριο), δίδεται η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας σε 73 πληττόμενους κλάδους της οικονομίας.

Το σχετικό μέτρο προβλέπεται για όλους τους εργαζομένους στις πληττόμενες επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους, αλλά και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές.
Για τις δεύτερες, όμως, (δηλ. τις ανοιχτές-πληττόμενες) μπορεί να εφαρμοσθεί σε όσους εργαζομένους έχουν προσληφθεί έως και τις 15 Σεπτεμβρίου.

Συνεπώς δεν μπορεί να βγει σε αναστολή μεταξύ 1ης και 31ης Οκτωβρίου, όποιος εργαζόμενος προσλήφθηκε μεταξύ 16ης και 30ης Σεπτεμβρίου.

Για τους εργαζομένους που θα βγουν σε αναστολή, προβλέπεται ειδική αποζημίωση από το κράτος έως 534 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των ημερών της αναστολής (17,8 ευρώ/μέρα το ύψος της αποζημίωσης), ενώ οι εισφορές τους καλύπτονται επίσης από το κράτος.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που βγάλουν προσωπικό σε αναστολή, απαγορεύεται να απολύσουν προσωπικό για έως 30 μέρες μετά τη λήξη της. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων από τους εργοδότες και τους μισθωτούς αναμένεται να τοποθετηθούν έως τα τέλη του

Πηγή: patrastimes.gr