Αλλαγές προωθούνται στην απονομή των συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση σε σχετική τροπολογία που ετοιμάζει να καταθέσει στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα μελετάται η εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση.

Αυτό που εξετάζεται σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News είναι αν η απονομή της σύνταξης θα γίνεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα, όπως ισχύει σήμερα ή θα απονέμεται από τον ασφαλιστικό φορέα που ο ασφαλισμένος έχει τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης.

Κι αυτό διότι αν η απονομή γίνει από τον ασφαλιστικό φορέα με τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης θα υπάρξει πρόβλημα με τις ήδη εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις με τους ασφαλισμένους να περιμένουν ακόμη και πάνω από 5 χρόνια.

Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες του Dikaiologitika News οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και του e-ΕΦΚΑ αναζητούν την χρυσή τομή για την γρήγορη απονομή των συντάξεων. Ακόμη εξετάζεται να τεθούν χρονικά όρια επιβεβαίωσης του ασφαλιστικού χρόνου των εν δυνάμει συνταξιούχων από τις εκάστοτε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Όσον αφορά την επίσπευση της διαδικασίας, έχει συζητηθεί να λαμβάνεται υπόψη η υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου και να προχωράει η έκδοση της σύνταξης, κάτι που ωστόσο κρύβει πολλούς κινδύνους για την καταβολή λάθος συντάξεων και την δημιουργία αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που θα πρέπει να αναζητηθούν.

Σύμφωνα με νομικούς στην απονομή των συντάξεων δεν υπάρχει πρόβλημα μέσω του τελευταίου ασφαλιστικού φορέα, οι μεγάλες καθυστερήσεις στο καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης προκαλούνται λόγω τριών κυρίως παραγόντων:

1. Η καταμέτρηση των ενσήμων πριν το 1993 είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, καθώς η πλειοψηφία είναι χειρόγραφα.

2. Τα ένσημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων δεν συμβαδίζουν με τους ονομαστικούς τους μισθούς.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να γίνει έλεγχος ασφάλισης από το κατά τόπους υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, διαδικασία που μπορεί να κρατήσει και πάνω από δυο χρόνια.

3. Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών (από τα πρώην ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ) είναι ιδιαίτερα δύσκολη η διασταύρωση ότι καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν από 20- 30 χρόνια, εφόσον δεν έχει καταγραφή διακοπή της εταιρείας.

Να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για τους χρόνους που έχουν πραγματοποιηθεί έως 31/12/2016.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει το συνυπολογισμό ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους πρώην ενταχθέντες φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1/1/2017 δεν ασφαλίζεται στον e-ΕΦΚΑ για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου πρώην φορέα του οποίου δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του χρόνου του, και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε ενταχθέντα φορέα.

Κατά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά:

– ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στον e-ΕΦΚΑ από 1.1. 2017 και μετά.

– ο χρόνος ασφάλισης του πρώην φορέα με τη δραστηριότητα του οποίου συνεχίζεται η ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι η προσμέτρηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε μεταγενέστερο της συνταξιοδότησης χρονικό σημείο δεν είναι δυνατή, καθώς η δήλωση περί συνυπολογισμού ή μη του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης είναι δεσμευτική για τον ασφαλισμένο.

Πηγή: patrastimes.gr