Δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί στις  12 το μεσημέρι, στο κτίριο Λαδόπουλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 • Έγκριση της αριθ. 33/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, που αφορά στην έγκριση της Γ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2020 (Κων/νος Παπαφιλίππου: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικού Οργανισμού)
  Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής έτους 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 353/11-6-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού & Νότιου διαμερίσματος και Δ.Ε. Μεσσάτιδας-Παραλίας-Βραχνεϊκων 2019 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή ενδιάμεσης δεξαμενής άρδευσης της Τ.Κ. Τσουκαλεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων» συνολικού προϋπολογισμού 1.290.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου – Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και ανάθεση αυτών σε ιδιώτες με σύναψη δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού τέλους ΤΕΕ (e- άδειες) (Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή βοήθειας συμμετοχής εθελοντικών ομάδων στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση Υπηρεσίας Πολιτικής προστασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα – Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Διαγραφή οφειλής (Β. Αλεξανδρόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Χ. Καραπήτας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή: patrastimes.gr