Στις αρχές του 2021 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να προχωρήσει στη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα αξιοποιούνται δεδομένα που παραλαμβάνονται από τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης διακίνησης καυσίμων.

Μεταξύ αυτών είναι το σύστημα εισροών εκροών στα πρατήρια καυσίμων, τα συστήματα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS) βυτιοφόρων και μέσων μεταφοράς ναυτιλιακού καυσίμου και τα πληροφοριακά συστήματα τελωνείων (ICISnet) και φορολογίας (ΤΑXIS).

Με την αξιοποίηση των δεδομένων που θα καταχωρούνται στο νέο σύστημα, οι αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και εκ των υστέρων.

Ο στόχος είναι η αποτελεσματικότερη επιτήρηση της αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της νοθείας στα καύσιμα, το κόστος της οποίας ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το ετήσιο κόστος του λαθρεμπορίου καυσίμων υπολογίζεται σε τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών και της απώλειας φορολογικών εσόδων.

Η ζημιά για τα δημόσια ταμεία μάλιστα ήταν πολλαπλάσια πριν από την εγκατάσταση συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια καυσίμων και την εξίσωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.

Πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα
Σημαντικός θα είναι ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη λειτουργία του νέου συστήματος, δεδομένου ότι θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένο και να αντλεί πληροφορίες από βάσεις δεδομένων οι οποίες λειτουργούν σε αρκετές διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Στο έργο εμπλέκονται αρκετά υπουργεία, όπως το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγεται η διεύθυνση ελέγχου διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), το υπουργείο Ναυτιλίας που έχει τη διεύθυνση δίωξης ναρκωτικών και λαθρεμπορίας και τα υπουργεία Μεταφορών και Ανάπτυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, η οποία θα έχει διάρκεια 17 μηνών, ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης συντήρησης για χρονικό διάστημα έως πέντε ετών, μετά από τη διετή περίοδο εγγύησης ύψους 540.000 ευρώ.

Το τεύχος με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου.

Εκτός από τον καλύτερο συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών για τη διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων, με τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος οι αρχές θα πετύχουν εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, όπως επίσης βελτίωση των στατιστικών δεδομένων για τον κλάδο της εμπορίας καυσίμων.

Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να έχει, μεταξύ άλλων, τεχνογνωσία στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων, εμπειρία σε διαλειτουργικότητα συστημάτων και εμπειρία στην χρήση εργαλείων και συστημάτων μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αποτελεσματική η επεξεργασία των ροών δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε πραγματικό χρόνο.

Καταπολέμηση λαθρεμπορίου άλλων ειδών
Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει παρεμβάσεις και σε νομοθετικό επίπεδο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αλκοολούχων, καπνικών και άλλων προϊόντων.

Την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση και λειτουργία Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, θα πρέπει να δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο θα καταχωρηθούν υποχρεωτικά οι δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν με τη ψήφιση του σχεδίου νόμου είναι η επέκταση του συστήματος εισροών εκροών σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υγραερίων και σε φορολογικές αποθήκες υγραερίων.
economistas.gr

Πηγή: patrastimes.gr