Έξι βασικά μέτρα καθορίζουν το νέο τοπίο των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έως τον Απρίλιο του 2021. Αυτά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα έκτακτα μέτρα στήριξης του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις οι οποίες χτυπήθηκαν από την κορωνο-κρίση.

Σ’ αυτήν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους (βάσει ΚΑΔ) αλλά και εκείνες που είχαν μειωμένο τζίρο.

Οι ενισχύσεις σε αυτές θα συντελεστούν μέσω τριών παρεμβάσεων:

  • Της αναστολής συμβάσεων (κάλυψη του 100% των εισφορών των υπό αναστολή εργαζομένων έως και τον τρέχοντα μήνα),
  • της «Συν-Εργασίας» (επιδότηση έως και του 50% των εισφορών έως τον Δεκέμβριο) και
  • της παράτασης των υπό αναστολή εισφορών τόσο των πληττόμενων εργοδοτών, όσο και των πληττόμενων επαγγελματιών έως τον Απρίλιο του 2021.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε όσες επιχειρήσεις (ανεξάρτητα αν είναι πληττόμενες ή με μειωμένο τζίρο ή όχι) ενταχθούν στο πρόγραμμα πρόσληψης 100.000 ανέργων από τον τρέχοντα μήνα και για 6 μήνες (επιδότηση 100% εισφορών).

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει μία οριζόντια παρέμβαση για όλους τους εργοδότες (πληττόμενους και μη κ.λπ.) και δεν είναι άλλη από τη μείωση των εισφορών των μισθωτών τους κατά 3 μονάδες.

Πιο αναλυτικά, οι παρεμβάσεις έχουν ως εξής:

  1. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους πληττόμενους κλάδους μπορούν και κατά τον Οκτώβριο να θέσουν σε αναστολή το προσωπικό τους. Το κράτος θα καλύψει το 100% των εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) των υπό αναστολή εργαζομένων. Η δυνατότητα αυτή ισχύει έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.
  2. Οι επιχειρήσεις που έχουν μειωμένο τζίρο τουλάχιστον 20% τον Φεβρουάριο -Ιούνιο μπορούν να εντάξουν προσωπικό τους στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» τον Οκτώβριο. Το κράτος θα καλύψει το 100% των εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) που αντιστοιχούν στον μισθό που μειώνεται. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα καλύψουν μόνο τις εισφορές που αντιστοιχούν στον μειωμένο (έως 50%) μισθό. Το μέτρο αυτό ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  3. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα ενταχθούν στο νέο 6μηνο πρόγραμμα προσλήψεων 100.000 ανέργων. Το κράτος θα καλύψει το 100% των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών των νεοπροσληφθέντων. Έτσι, όποιος προσληφθεί π.χ. την 1η Νοεμβρίου 2020 θα επιδοτηθούν οι εισφορές του έως και τον Απρίλιο του 2021.
  4. Οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα (πληττόμενες και μη) θα καταβάλλουν εισφορές για όλους τους μισθωτούς τους μειωμένες κατά 3 μονάδες (στο 36,6% έναντι 39,6%) από την 1η Ιανουαρίου 2021 (βάσει δημοσιογραφικών πληροφοριών σε σχέση με το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2021).
  5. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους μπορούν να καταβάλουν τις εισφορές των μισθωτών τους για το διάστημα Φεβρουαρίου -Απριλίου 2020 έως τις 30 Απριλίου 2021.
  6. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους μπορούν να καταβάλουν τις εισφορές (για τη δική τους ασφάλιση) για το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου έως τις 30 Απριλίου 2021.

Πηγή: patrastimes.gr