Ποσό ύψους 234.000 ευρώ για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» θα διατεθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά και από την σχετική απόφαση ένταξης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης.

Με στόχο την παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών υγείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εισηγήθηκε την χρηματοδότηση του έργου, ώστε να εκσυγχρονιστούν τα συστήματα του νοσοκομείου, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αναμονής των ασθενών, των πόρων σε επιστημονικό και παραϊατρικό προσωπικό, της εξαγωγής κρίσιμων δεικτών και του κόστους των εργαστηριακών εξετάσεων στο νοσοκομείο, καθώς επίσης την ποιότητα των ΩΡΛ επεμβάσεων και την διαθεσιμότητα παραγωγών αίματος.

Ειδικότερα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και έπειτα από την σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτεί την προμήθεια εξοπλισμού που  περιλαμβάνει:

  • Την επέκταση του εργαστηριακού πληροφοριακού συστήματος, ως προς τα υποσυστήματα επισκόπησης και ηλεκτρονικής παραγγελίας σε όλα τα τμήματα των ιατρικών τομέων, στις ειδικές και λοιπές μονάδες και στα διατομεακά τμήματα του νοσοκομείου
  • Υποστηρικτικό εξοπλισμό για την επέκταση του εργαστηριακού πληροφοριακού συστήματος σε όλο το νοσοκομείο
  • Ένα Χειρουργικό ΩΡΛ σύστημα ενδοσκόπησης HD με εργαλεί
  • Μία Επιδαπέδια Φυγόκεντρο Ασκών για την Μονάδα Αιμοδοσίας

«Η ενίσχυση των δομών υγείας του τόπου μας εξακολουθεί να παραμένει μία από τις απόλυτες προτεραιότητές μας. Και όχι μόνο γιατί ακόμα ζούμε υπό το άγχος της μεγάλης υγειονομικής απειλής του COVID19, αλλά γιατί και τώρα και στο μέλλον, η θωράκιση των δομών υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνιστά μία κρίσιμη και πολύτιμη υποδομή προς όφελος της τοπικής κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης. 

Πηγή: patrastimes.gr