Σχεδόν ένας στους τέσσερις συνταξιούχους είναι κάτω από το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 67 ετών, αλλά και κάτω από τα 65, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Ηλιος» για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, από τα 2.486.053 συνταξιούχους, οι 559.079 ή το 22,48% είναι ηλικίας έως 64 ετών, αποτέλεσμα των ευνοϊκών καθεστώτων συνταξιοδότησης που ίσχυαν σε αρκετά ασφαλιστικά ταμεία και των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.

Αναλυτικά:

Υπάρχουν 1.166.497 συντάξεις που χορηγούνται σε άνδρες και 1.319.556 που λαμβάνουν γυναίκες συνταξιούχοι. Η διαφορά αυτή προκύπτει κυρίως από τις συντάξεις θανάτου, όπου οι γυναίκες λαμβάνουν 352.798, ενώ μόλις 28.368 χορηγούνται σε άνδρες.
Ανά ηλικία διαπιστώνεται ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι (18,84%) είναι 71-75 ετών (468.474). Ακολουθεί η αμέσως προηγούμενη ηλικιακή κατηγορία (66-70 ετών, με 409.175 συνταξιούχους).

Υπάρχει μεγάλος αριθμός συνταξιούχων κάτω από το γενικό ηλικιακό όριο που θεσπίστηκε το 2015, δηλαδή τα 67 έτη.

Ακριβέστερα, κάτω των 25 ετών βρίσκονται 27.642 συνταξιούχοι, από 26-50 ετών εντοπίστηκαν άλλοι 50.392, από 51-55 ετών καταγράφηκαν 56.437, από 56-60 ετών βρέθηκαν 136.462 και από 61-65 ετών είναι 284.146 συνταξιούχοι. Συνολικά, έως την ηλικία των 65 ετών το σύστημα «Ηλιος» έχει εντοπίσει 555.079 συνταξιούχους έως 65 ετών, δηλαδή το 22,48%.

Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μέση σύνταξη είναι 726,7 ευρώ και τη λαμβάνουν, κατά μέσον όρο, ως κύρια σύνταξη τα 2.486.053 των συνταξιούχων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία απεικόνιση των συντάξεων μέσω του συστήματος «Ηλιος», για τον μήνα Σεπτέμβριο, προκύπτει ότι άλλα 194,37 ευρώ είναι η μέση επικουρική σύνταξη, που όμως χορηγείται σε ένα μέρος των συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

Πλήθος συνταξιούχων: 2.486.053.

Μηνιαίο ποσό εισοδήματος: 2.258.621.399,22 ευρώ.

Σύνολο μηνιαίου ποσού εισοδήματος από 01/01/2020: 20.274.929.322,59 ευρώ.

Μέση κύρια σύνταξη: 726,70 ευρώ.

Μέση επικουρική σύνταξη: 194,37 ευρώ.

Πλήθος νέων συνταξιούχων με οριστική απόφαση σύνταξης: 19.355.

Σύνολο νέων συνταξιούχων με οριστική απόφαση σύνταξης από 01/01/2020: 153.651.

Τον Σεπτέμβριο πληρώθηκαν 4.403.293 συντάξεις. Από αυτές, τα 2.755.758 ήταν κύριες, το 1.241.125 ήταν επικουρικές και 406.590 ήταν μερίσματα.

Για να πληρωθούν οι 19.355 νέες συντάξεις που εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο, χρειάστηκε ένα κονδύλι 10.521.253 ευρώ. Ομως απαιτήθηκε και ένα επιπλέον κονδύλι ύψους 85.043.714 ευρώ που έπρεπε να δοθεί για να καταβληθούν τα αναδρομικά γι’ αυτές ακριβώς τις συντάξεις.

Από το σύνολο των 19.355 νέων συντάξεων, οι 13.807 είναι κύριες του ΕΦΚΑ και οι 3.887 είναι επικουρικές. Υπάρχουν ακόμα 462 συντάξεις του Δημοσίου, 288 του ΟΠΕΚΑ (ανασφάλιστων υπερηλίκων), 13 της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και 898 μερίσματα.

Πηγή: patrastimes.gr