Ο Δήμος Πατρέων υλοποιεί το έργο με τίτλο «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» με προϋπολογισμό 158.199,20 ευρώ.

Το έργο εκτελείται από το Τμήμα Σχεδιασμού και Μελετών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Το έργο ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία έξυπνων, διαδραστικών εφαρμογών για την προώθηση του θεματικού τουρισμού, στο Ιστορικό Κέντρο της Πάτρας.

Οι δράσεις αφορούν σε δύο πυλώνες:
α) την ανάδειξη του τουρισμού και πολιτισμού και
β) την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων.

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής δύο κύριες πλατφόρμες:

  • Web πλατφόρμα προώθησης της Πάτρας ως τουριστικού προορισμού και αλληλεπίδρασης επισκεπτών
  • Web πλατφόρμα πιστότητας και επιβράβευσης

Η πρόσβαση των web πλατφορμών γίνεται μέσω της διεύθυνσης https://explore.patras.gr/ ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε και εφαρμογή για κινητές συσκευές (Android, IOS), η οποία θα αλληλοεπιδρά με τις πλατφόρμες προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες τις υπηρεσίες
αυτών.

Στο πλαίσιο του έργου παράχθηκε επιπλέον περιεχόμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται φωτογραφίες, προωθητικά βίντεο, λήψεις 360°,  περιγραφικά κείμενα, μακέτες καρτών μελών και μακέτες σημάνσεων QR κωδικών για τα σημεία ενδιαφέροντος.

Τα σημεία ενδιαφέροντος αφορούν σε 44 σημεία κατανεμημένα σε κατηγορίες θεματικού τουρισμού (αρχαιολογικοί χώροι, σημεία αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, εκκλησίες, πολιτισμός – ανοικτοί χώροι).

Πλησίον κάθε σημείου ενδιαφέροντος έχει τοποθετηθεί σήμανση με τη χρήση της  τεχνολογίας QR code, σύμφωνα με το παράδειγμα της παρακάτω εικόνας.

screen-15.19.06[24.08.2021]

Για την διευκόλυνση της πλοήγησης μέσω κινητών συσκευών, υλοποιήθηκε η εγκατάσταση σε κεντρικά σημεία της Πάτρας, WiFi hotspots εξωτερικού χώρου (Δημαρχείο, Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο, Μαρίνα Πάτρας).

Το έργο βρίσκεται τώρα στην φάση της πιλοτικής λειτουργίας και για την ολοκλήρωση του θα υλοποιηθεί δράση εκπαίδευσης στελεχών του Δήμου από τον ανάδοχο για την υποστήριξη και την παραγωγική λειτουργία του έργου.

Πηγή: patrastimes.gr