Επιστολή με την οποία επιδιώκεται η επίλυση του προβλήματος προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε κτίρια αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης, απέστειλε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Κώτσηρας, στις διοικήσεις όλων των δικαστικών υπηρεσιών, στους προέδρους των διοικήσεων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες και στα υποθηκοφυλακεία.

Συγκεκριμένα, με την επιστολή του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης επισημαίνει την ανάγκη, αφενός μεν να επιταχυνθεί το έργο της καταγραφής ελλείψεων αναφορικά με τη φυσική προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε κτίρια αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης και, αφετέρου, να επισπευσθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις όλων των συναρμόδιων δημόσιων αρχών.

Για το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η υλοποίηση των δράσεων ευθύνης του, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΑμεΑ, αποτελεί άμεση πολιτική και θεσμική προτεραιότητα».

Τέλος, η ανακοίνωση αναφέρει ότι «η φυσική προσβασιμότητα στους χώρους της Δικαιοσύνης τελεί σε άρρηκτη σύνδεση με την ψηφιακή προσβασιμότητα στις λειτουργίες της και τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση λειτουργών και φορέων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεκτικής πολιτικής».

Πηγή: patrastimes.gr