Πρεμιέρα» τα προγράμματα του φθινοπώρου που δρομολογεί ο ΟΑΕΔ, θα κάνει ένα πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας το οποίο θα επιδοτήσει ο ΟΑΕΔ κατά 100%, δηλαδή και το μισθό και τις εισφορές των δικαιούχων.

 Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία ανέργων νέων σε εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη σταθερή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι 10.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18-29 ετών, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Μοναδική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής (6.500 θέσεις), ή την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (3.500 θέσεις).Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 7 μήνες πλήρους απασχόλησης.

“Ο ΟΑΕΔ έχει προτεραιότητα τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Στόχος μας είναι να βρούμε δουλειά στους ανέργους”, αποκάλυψες χθες στο OPEN ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Πηγή: patrastimes.gr