Εννέα παραδείγματα για τις αυξήσεις και τα αναδρομικά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης παραθέτει η εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”.

Αναλυτικά:

Α. Νέοι συνταξιούχοι μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου (2016)

1.Συνταξιούχος με 36 έτη ασφάλισης με μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 2.373, 50 ευρώ η σύνταξη του σήμερα είναι 1.274,04 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 103,64 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη του θα διαμορφωθεί σε 1.248,98 ευρώ. Ωστόσο θα συνεχίσει να λαμβάνει την ίδια σύνταξη και η προσωπική του διαφορά θα μειωθεί στα 25,06 ευρώ.

2.Συνταξιούχος με 42 έτη ασφάλισης με μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 3.500 ευρώ η σύνταξη του σήμερα είναι 1.750,75 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη που θα διαμορφωθεί στα 1.896,45 ευρώ. Για το διάστημα από 10/2019 έως και σήμερα, το ποσό που θα πρέπει να λάβει ανέρχεται σε 29, 14 ευρώ Χ 15 μήνες (το 1/5 της διαφοράς από τον 10/2019 έως και τον 12/2020) συν 58, 28 ευρώ ( τα 2/5 της διαφοράς για το έτος 2021) Χ6 μήνες (από τον 01/2021 έως και τον 06/2021). Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 786,78 ευρώ.Κάθε χρόνο μέχρι το 2024 ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 29,14 ευρώ επιπλέον.

3. Συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης με μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 2.200 ευρώ η σύνταξη του σήμερα είναι 1.373, 46 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 127,60 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη που θα διαμορφωθεί στα 1.394,96 ευρώ. Για το διάστημα από 10/2019 έως και σήμερα, το ποσό που θα πρέπει να λάβει ανέρχεται σε 4,30 ευρώ Χ 15 μήνες (το 1/5 της διαφοράς από τον 10/2019 έως και τον 12/2020) συν 8, 60 ευρώ (τα 2/5 της διαφοράς για το έτος 2021) Χ 6 μήνες (από τον 01/2021 έως και τον 06/2021). Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 116, 1 ευρώ. Κάθε χρόνο μέχρι το 2024 ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 4, 30 ευρώ επιπλέον.

4.Ασφαλισμένος στο τ. ΟΑΕΕ με 37 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε το 2017.Με αποδοχές 1.812 ευρώ λαμβάνει σύνταξη 1.058,06 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 28, 50 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί κατά 5,16% .Η μηνιαία αύξηση είναι 93, 4 ευρώ μεικτά. Συνολικά θα λάβει αναδρομικά για 21 μήνες 1.362, 90 ευρώ μεικτά και 1.281,13 προ φόρου μετά την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

5. Ασφαλισμένη στο τ.ΙΚΑ με 31 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε τον 12/ 2016 .Με αποδοχές 990 ευρώ λαμβάνει 659, 12 ευρώ σύνταξη. Με τον νέο συντελεστή αναπλήρωσης η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί κατά 0, 56%. Η μηνιαία αύξηση είναι 5,54 ευρώ μεικτά. Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 116,42 ευρώ μεικτά και 109,43 ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

6.Ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ με 39 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτήθηκε το 2017. Με αποδοχές 2.874 ευρώ λαμβάνει σύνταξη 1.556, 59 ευρώ.  Έχει προσωπική διαφορά 59,72 ευρώ. Με τον νέο συντελεστή αναπλήρωσης η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί κατά 6, 65%. Η μηνιαία αύξηση είναι 191,12 ευρώ μεικτά. Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 2.759,40 ευρώ μεικτά και 2.516,02 ευρώ προ φόρου μετά την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Β. Νέοι συνταξιούχοι πριν από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου

1. Συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης με μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 1.500 ευρώ η σύνταξη του σήμερα είναι 964, 44 ευρώ .Έχει προσωπική διαφορά 88, 76 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη του θα ανέλθει σε 1.066,10 ευρώ, ενώ η ανταποδοτική του σύνταξη θα αυξηθεί τόσο με το ποσό της καταβαλλόμενης ήδη προσωπικής διαφοράς όσο και με το ποσό που θα λάβει τμηματικά από την αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης. Για το διάστημα από 10/2019 έως σήμερα , το ποσό θα πρέπει να λάβει ανέρχεται σε 2,58 ευρώ Χ 15 μήνες (το 1/5 της διαφοράς από τον 10/2019 έως και τον 12/2020) συν 5,16 ευρώ ( τα 2/5 της διαφοράς για το έτος 2021) Χ 7 μήνες (από τον 01/2021 έως και τον 07/2021).Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 74,82 ευρώ .Κάθε χρόνο μέχρι το 2024 ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 2,58 ευρώ επιπλέον.

2. Συνταξιούχος με 35 έτη ασφάλισης με μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 1.500 ευρώ η σύνταξη του σήμερα είναι 837, 68 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 33, 44 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη του θα ανέλθει σε 887,03 ευρώ. Για το διάστημα από 10/2019 έως σήμερα, το ποσό που θα πρέπει να λάβει ανέρχεται σε 3,18 ευρώ Χ 15 μήνες (το 1/5 της διαφοράς από τον 10/2019 έως και τον 12/2020) συν 6,36 ευρώ ( τα 2/5 της διαφοράς για το έτος 2021) Χ 7 μήνες (από τον 01/2021 έως και τον 07/2021). Συνολικά θα λάβει αναδρομικά 92,22 ευρώ. Κάθε χρόνο μέχρι το 2024 ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 3,18 ευρώ επιπλέον.

3. Συνταξιούχος με 31 έτη ασφάλισης με μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών 1.000 ευρώ η σύνταξη του σήμερα είναι 622,19 ευρώ. Έχει προσωπική διαφορά 21,39 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό η σύνταξη του θα ανέλθει σε 627,45 ευρώ. Για το διάστημα από 10/2019 έως και σήμερα, το ποσό της ανταποδοτικής του σύνταξης θα αυξηθεί συνολικά κατά ποσό 5,26 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα δοθεί σε 5 δόσεις περίπου 1 ευρώ ανά έτος από το 2020 και η προσωπική του διαφορά θα παραμείνει και θα μειωθεί σε 16,13 ευρώ τον μήνα. Ο συνταξιούχος αυτός ούτε μετά το 2025 θα μπορεί να λάβει αύξηση εάν δεν εξαλειφθεί η προσωπική διαφορά στη σύνταξή του.

Πηγή: patrastimes.gr