Αναμένεται να κατατεθεί η διάταξη-ανάσα για πάνω από 70.000 ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου εντός των επόμενων δύο μηνών να λάβουν προκαταβολή ύψους από 360 έως 384 ευρώ τον μήνα, έναντι της σύνταξης που δικαιούνται και την οποία αναμένουν ακόμη και 3 με 4 χρόνια.

Η προκαταβολή θα καταβάλλεται στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Το ποσό θα δίνεται έως το τέλος του μήνα έκδοσης της προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης ή, όπου δεν προβλέπεται, έως το τέλος του μήνα έκδοσης οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι δεν καταργείται η προσωρινή σύνταξη, ούτε μειώνεται το ποσό που θα λαμβάνει ο ασφαλισμένος πριν από την έκδοση της οριστικής σύνταξής του.

Σύμφωνα με την υπό κατάθεση διάταξη, δύο θα είναι οι βασικές προϋποθέσεις που θα ελέγχονται, προκειμένου να καταβληθεί είτε το ποσό των 384 ευρώ (σημερινό ύψος της Εθνικής Σύνταξης) είτε ποσό της τάξης των 360 ευρώ. Η ηλικία και τα έτη ασφάλισης. Μάλιστα, στην τελική διάταξη, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν θα υπάρχει διαβάθμιση του ποσού μεταξύ 15 και 20 ετών ασφάλισης. Σε όσους είναι κάτω των 62 ή έχουν λιγότερα των 20 ετών ασφάλισης θα καταβάλλεται το ποσό των 360 ευρώ. Αντίστοιχα, σε αυτούς που είναι πάνω από 67 ετών ή έχουν κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης, το ποσό θα ανέρχεται στα 384 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει ότι «για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ ή δηλώνονται από τον ίδιο:

α) κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης) και ηλικία 67 ετών και άνω, ισούται με 384 ευρώ,

β) κατ’ ελάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 η.α.) και ηλικία 62 έως 67 ετών, ισούται με 360 ευρώ,

γ) κατ’ ελάχιστον 20 έτη ασφάλισης (ή 6.000 η.α.) και 62-67 ετών, ισούται με 384 ευρώ,

δ) στις απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις του χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας που είναι κάτω των 62 ετών, ισούται με 360 ευρώ.

Μάλιστα, ξεκαθαρίζεται ότι για τον υπολογισμό του χρόνου ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε Ταμείο.

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, το ποσό που θα χορηγείται ως προκαταβολή είναι 384 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει το ελάχιστο συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας και έχουν συμπληρωθεί οι χρονικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Αντίστοιχα, για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, η χορήγηση της παροχής, ύψους 384 ευρώ, προϋποθέτει τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Εφόσον ο θανών είναι συνταξιούχος, το ποσό των 384 ευρώ θα καταβάλλεται χωρίς έλεγχο χρονικών προϋποθέσεων.

Προσοχή: Η παροχή δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

  • όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια, ήτοι 15.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους και 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες,
  • όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας,
  • όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Διακρατικών Συμβάσεων.
  • Επίσης, από τη διαδικασία εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί που υπάγονται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, οι οποίοι δικαιούνται ή λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης και στη συνέχεια προσωρινή.

Η νέα διάταξη θα έχει και αναδρομική ισχύ. Συγκεκριμένα, θα εφαρμόζεται στις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης (που θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος της διάταξης), καθώς και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης. Θα πρέπει βέβαια να υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα του δικαιούχου, με διαδικασίες που θα προβλεφθούν σε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί αμέσως μετά την ψήφιση του μέτρου.

Όπως άλλωστε έχει επισημάνει ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, στόχος είναι η διαδικασία να είναι σύντομη, να ξεκινήσει το αργότερο σε δύο μήνες και να καταβληθούν και αναδρομικά ποσά. Μάλιστα, η σχετική διάταξη προβλέπει ότι επί των αναδρομικών, δεν επιβάλλεται κράτηση για τον κλάδο ασθένειας, ενώ ο φόρος θα επιμεριστεί στα φορολογικά έτη που αναλογεί η παροχή.

Τα ποσά είναι ακατάσχετα και συμψηφίζονται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση, τέλος, έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενώ προβλέπεται δυνατότητα να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

euro2day.gr

Πηγή: patrastimes.gr