Από τις 19 Ιανουαρίου ανοίγουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποβολής δηλώσεων για τις αποζημιώσεις των 534 ευρώ για τους πληττόμενους εργαζομένους, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις τις οποίες εξέδωσε χθες το Υπουργείο Εργασίας.

Τόσο για τους μισθωτούς οι οποίοι θα βγουν σε αναστολή κατά τον τρέχοντα μήνα (σ.σ.Ιανουάριο), όσο και για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου.

Τι ισχύει για τις αναστολές των συμβάσεων μισθωτών
Σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τον Ιανουάριο, οι δηλώσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν εκείνες που αφορούν όλη την επικράτεια, ενώ στη δεύτερη εκείνη που αφορά μόνο τις περιοχές με καθολικό lock down.

– Αναφορικά, με τις δηλώσεις αναστολών συμβάσεων για όλη την επικράτεια, χωρίζονται στις δηλώσεις των κλειστών με κρατική εντολή επιχειρήσεις και σε εκείνες των πληττόμενων-ανοιχτών επιχειρήσεων.

Αναλυτικά:

– Οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (και ορθές επαναλήψεις) από επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής αφορούν στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 18η Ιανουαρίου 2021 και υποβάλλονται βάσει ΚΑΔ.

– Οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (και ορθές επαναλήψεις) από επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2021, υποβάλλονται βάσει ΚΑΔ.

– Αναφορικά με τις περιοχές με καθολικό lockdown, για τις τις επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος εντός του μήνα Ιανουαρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι στην κατηγορία των πληττόμενων και στη συνέχεια για το υπόλοιπο του μήνα στην κατηγορία των κλειστών μετά από εντολή δημόσιας αρχής, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο – δήλωση αναστολής για κάθε κατηγορία υπαγωγής (πληττόμενο ή κλειστό κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής αντίστοιχα).

Οι επιχειρήσεις πρέπει δηλαδή να καθορίσουν στο πεδίο “κατηγορία υπαγωγής” του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ΚΑΔ αφορά στην κατηγορία κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής (“Από Δημόσια Αρχή”) ή στην κατηγορία πληττόμενο (“Πλήττομαι Σημαντικά”).

Πηγή: patrastimes.gr