Κρίσιμη εβδομάδα δηλώσεων αλλά και καταβολών για πληττόμενους μισθωτούς και επαγγελματίες ξεκίνησε από σήμερα. Εντός των αμέσως επομένων ημερών αναμένεται να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση με τους όρους χορήγησης του εφάπαξ επιδόματος 400 ευρώ σε αυταπασχολούμενους επιστήμονες, για το οποίο πρέπει οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση.

Έως τέλος της εβδομάδας, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων για το μήνα Δεκέμβριο για τους μισθωτούς εκείνους οι οποίοι βγήκαν σε αναστολή τον Δεκέμβριο.

Μέχρι τις 31 του τρέχοντος μηνός, μπορούν να υποβληθούν δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Ιανουάριο (προκειμένου να καταβληθούν αποζημιώσεις τους εργαζομένους στο α΄δεκαήμερο του Φεβρουαρίου) αλλά και οι δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020, προκειμένου να εξασφαλίσουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Eξάλλου, έως τις παραπάνω ημερομηνία (31/1/2021) μπορούν να υποβληθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας, προκειμένου να καταβληθούν οι ειδικές αποζημιώσεις των αποδοχών αδείας εργαζομένων.

Επίδομα 400 ευρώ σε αυταπασχολούμενους επιστήμονες

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης σε σχέση με το επίδομα των 400 ευρώ για τους αυταπασχολούμενους επιστήμονες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, η “στόχευση του μέτρου” θα αφορά ” στους επιστήμονες που έχουν ανάγκη (με έμφαση στους νέους και αυτούς που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα)”. Επίσης, “θα τεθεί πλαφόν στο οικογενειακό εισόδημα για το 2020”. Τέλος, “απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι και η μείωση των εσόδων των δυνητικά δικαιούχων για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019”.

Στο τεχνικό σκέλος της καταβολής του επιδόματος των 400 ευρώ, από το Υπουργείο Εργασίας, αναφέρεται πως “για τη λήψη της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη”.

Επίσης επισημαίνεται πως “για να γίνει αυτή αποδεκτή” η αίτηση “θα πρέπει πρώτα οι δυνητικά δικαιούχοι να έχουν υποβάλλει δήλωση για τα έσοδά τους κατά την περίοδο αναφοράς του 2020 στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)”.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων, έχουν εκφράσει ορισμένες αντιρρήσεις σε σχέση με το σχέδιο του Υπ. Εργασίας, και συγκεκριμένα, υποστηρίζουν την καταβολή χορηγήματος 400 ευρώ σε όλους τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους επιστήμονες, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 66 του ν.4756/2020, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης δεν έχουν οποιαδήποτε ενεργή έμμισθη απασχόληση, με παράλληλη ή μη δραστηριότητα, δεν λαμβάνουν σύνταξη προσωρινή ή οριστική ή υπό καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχου και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση, ανεξαρτήτως του αν διαθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα ή ικανότητα. Επίσης, υποστηρίζουν την αποδέσμευση κονδυλίου 50.000.000 ευρώ από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τ. ΕΤΑΑ και του απαιτουμένου κονδυλίου από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τ. ΟΑΕΕ για την καταβολή του άνω χορηγήματος.

Οι ίδιοι τάσσονται υπέρ της καταβολής του χορηγήματος γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ. Το επίδομα, όπως ορίζει και η σχετική διάταξη, είναι ακατάσχετο και ανεκχώρητο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές έναντι οιουδήποτε τρίτου.

Σε περίπτωση που τα προς διάθεση κεφάλαια δεν επαρκούν, το επίδομα να χορηγηθεί στους οικονομικά ασθενέστερους ασφαλισμένους, κατά αύξουσα σειρά και μέχρι εξαντλήσεως των άνω κονδυλίων, με βάση εισοδηματικά κριτήρια που ανάγονται στη χρήση τρέχοντος έτους (2020).

Οι επιστήμονες, επίσης, προτείνουν η καταβολή του χορηγήματος να γίνεται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τον ασφαλισμένο, η οποία θα υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των δηλωθέντων εσόδων Ιανουαρίου έως και Νοεμβρίου 2020.

Επίδομα Χριστουγέννων για τους υπό αναστολή του Δεκεμβρίου 2020

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, επίσης, αναμένεται η καταβολή του επιδόματος Χριστουγέννων στους εργαζομένους που βγήκαν σε αναστολή το Δεκέμβριο του 2020.

Το επίδομα αυτό, δηλαδή, θα λάβουν 645.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Θα υπολογιστεί ως αναλογία της αποζημίωσης των 534 ευρώ.

Δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας Ιανουαρίου

Έως την Κυριακή 31 Ιανουαρίου, μπορούν οι εργοδότες να δηλώσουν στο σύστημα “Εργάνη” τις αναστολές συμβάσεων των εργαζομένων τους. Η σχετική δυνατότητα αφορά στις επιχειρήσεις που μένουν κλειστές με κρατική εντολή καθ΄όλη τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα, τις επιχειρήσεις που επαναλειτούργησαν κατά τον τρέχοντα μήνα αλλά και τις πληττόμενες επιχειρήσεις που παρέμειναν ανοιχτές.

Με τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης τους, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση έως 534 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στο α’ δεκαήμερο του επόμενου μήνα (σ.σ. Φεβρουάριος). Επίσης, τις εισφορές τους θα καλύψει το κράτος.

Δηλώσεις από επαγγελματίες τέχνης και πολιτισμού για Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2020

Έως τις 31 Ιανουαρίου οι επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη”, έως και την 10η Ιανουαρίου 2021 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορούν να υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο, από τις 19 έως 31 Ιανουαρίου 2021, έτσι ώστε να καταβληθούν αποζημιώσεις 534 ευρώ. Επί του ποσού αυτού παρέχεται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Είναι εγγεγραμμένοι από 13 Μαΐου 2020 έως και 10 Ιανουαρίου 2021, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. – Δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά την διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας

Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται μηχανισμός για τη λήψη της ειδικής αποζημίωσης των αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή εντός του 2020.

Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων εντός του 2020, καταβάλλεται στον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, αποζημίωση αποδοχών αδείας που ανέρχεται σε 2/25 επί της μηνιαίας αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ), για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας τους. Για εργαζομένους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ημερών εργασίας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του προαναφερθέντος κλάδου υποχρεούνται να υποβάλλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2021 ειδικό έντυπο (επισυνάπτεται) δηλώνοντας ότι:

– Ανήκουν στον ΚΑΔ 5510.

-Αν η επιχείρησή τους έκλεισε εντός του Μαρτίου 2020 με κρατική εντολή και αν επαναλειτούργησε εντός του Ιουνίου 2020.

– Αν η επιχείρησή τους συνέχισε τη λειτουργία της καθώς αυτή κρίθηκε αναγκαία για ειδικούς λόγους και επετράπη κατ΄ εξαίρεση.

– Αν έκαναν χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 69 ν. 4745/2020) περί μεταφοράς του συνόλου ή του υπολοίπου των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του 2020 έως και την 30η Ιουνίου 2021, για εργαζομένους τους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που τέθηκε σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνέχισε να τελεί σε αναστολή αδιάλειπτα ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

– Ότι απέδωσαν στους εργαζόμενους για τους οποίους δεν έκαναν χρήση της ως άνω δυνατότητας τις αποδοχές αδείας (επί του ονομαστικού μισθού τους για το έτος 2020) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

-Τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

capital.gr

Πηγή: patrastimes.gr