Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική Διαδικτυακή Εκδήλωση στις  20, 21 & 22 Απριλίου 2021, για μαθητές Γ΄ Λυκείου με θέμα: «Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (1ο & 2ο ΚΕΣΥ Ν. Αχαΐας).  Την εκδήλωση  χαιρέτισε o Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Καθηγητής Διονύσιος Μαντζαβίνος.
Οι παρουσιάσεις των προπτυχιακών Τμημάτων του  Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκαν ανά επιστημονικό πεδίο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι μαθητές πληροφορήθηκαν για τη λειτουργία των Τμημάτων, τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών και τις προοπτικές των μελλοντικών σπουδών τους.
Οι μαθητές  της Γ΄ Λυκείου του νομού Αχαΐας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ακαδημαϊκό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Πατρών, να  ενημερωθούν από τα Τμήματα για τα προγράμματα σπουδών τους, τις επαγγελματικές προοπτικές και τις δυνατότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Πηγή: patrastimes.gr