Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του διαδικτυακού συνεδρίου που οργάνωσε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με θέμα:

  • “EUandU:Η επιστήμη και η καινοτομία στην καθημερινή μας ζωή”

με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)/ Μετσόβιο Πολυτεχνείο και του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ).

Στόχος του, να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει, κυρίως, νέους 18-35 ετών να ασχοληθούν με την έρευνα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της χρηματοδοτούμενης έρευνας και της περαιτέρω αξιοποίησής της στην αγορά και την καθημερινότητα του πολίτη.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσίασε 14 έργα στους ακόλουθους επιλεγμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τομείς: ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Πηγή: patrastimes.gr