ΟΟργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι την προσεχή Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται, θα καταβάλει τα παρακάτω επιδόματα:

 • Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 762.862 – 201.318.910 ευρώ.
 • Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 329 – 165.840 ευρώ.
 • Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 257.953 – 31.598.913 ευρώ.
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 216.608 – 48.077.056 ευρώ.
 • Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 12.448 – 12.502.622 ευρώ.
 • Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι 172.973 – 72.093.829 ευρώ.
 • Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 874 – 302.946 ευρώ.
 • Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 6.496 – 228.821 ευρώ.
 • Συντ. ανασφάλιστων υπερηλίκων: Δικαιούχοι 19.317 – 6.543.339 ευρώ.
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.624 – 4.041.935 ευρώ.
 • Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 76 – 60.107 ευρώ.
 • Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 3.270 – 223.396 ευρώ.
 • Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 39.102 – 10.624.775 ευρώ.
 • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 – 6.000 ευρώ. Σύνολο δικαιούχων: 1.507.938/Σύνολο καταβολών: 387.788.489 ευρώ.

Πηγή: patrastimes.gr