Αναρτήθηκαν χθες τα αποτελέσματα ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης, στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εμπίπτουν σε δείγμα ελέγχου.

Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτησή τους στο λογαριασμό του υπόχρεου στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη» στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου είναι απαραίτητη η είσοδος στην εφαρμογή «Καρτέλα Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login). Για να είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ στην επιλογή «Αίτημα εγγραφής».

Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2020, δεν απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Στο πλαίσιο αυτό, ανοίγει η ειδική εφαρμογή υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ελέγχων της Πράσινης Ενίσχυσης και θα λειτουργήσει έως τις 8/1/2021, με σκοπό να δοθεί στους ενδιαφερομένους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των περιπτώσεων μείωσης λόγω ελέγχου.

Η εν λόγω εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα κατά τόπους ΚΥΔ (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα ένστασης.

Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει την ΕΑΕ 2020 online, μπορούν να υποβάλουν ένσταση με τους κωδικούς του προσωπικού τους λογαριασμού εισερχόμενοι στη σελίδα https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/gaee2020/#/login, στον κατάλογο επιλογής (menu) «Ενστάσεις».

Παρατείνεται έως 29/1 η προθεσμία για αιτήσεις σε Συστήματα Ποιότητας

Την παράταση έως τις 29 Ιανουαρίου για την υποβολή αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε Συστήματα Ποιότητας» ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά την απόφαση για τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έλαβε ο αρμόδιος υπουργός, Μάκης Βορίδης.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση επεκτείνεται η δυνατότητα συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην πρόσκληση και στους αποδέκτες ολικής μεταβίβασης, στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.1 για το έτος εφαρμογής 2020, πέραν των δικαιούχων του υπομέτρου 11.1, κατά το έτος εφαρμογής 2019.

Η πρόσκληση, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, αφορά το σύστημα ποιότητας της βιολογικής παραγωγής (βιολογική φυτική και ζωική παραγωγή) και απευθύνεται αποκλειστικά στους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr και στη συνέχεια να υποβάλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας.

Πηγή: patrastimes.gr