Την ακόλουθη επιστολή απέστειλε ο επικεφαλής της Ώρας Πατρών Γιώργος Ρώρος προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων  αρμόδια για την υλοποίηση και τήρηση της απόφασης για την ένταξη του Δήμου Πατρέων στο φορέα διαχείρισης του φράγματος Πείρου-Παραπείρου όπως ψηφίστηκε στις 4/3/2020.

“Με την από 4/3/2020 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων υπερψήφισε την πρόταση συμμετοχής του δήμου μας σε διαδημοτικό φορέα διαχείρισης του φράγματος Πείρου-Παραπείρου μαζί με τους Δήμους Ερυμάνθου και Δυτικής Αχαΐας με πλειοψηφία τουλάχιστον 51%, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ελληνικό Δημόσιο σε νομική μορφή που θα κριθεί από κοινού συμφέρουσα. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο που διέπεται ο κανονισμός των ΟΤΑ, όπως δηλαδή και ο Δήμος Πατρέων συγκροτείται η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους. Από τις κυριότερες αρμοδιότητες σας είναι ο έλεγχος, η τήρηση και η εκτέλεση των ψηφισμένων αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Ερωτούμε:

1)Ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής την έχει συγκαλέσει, για να διευθετηθεί η υλοποίηση της αριθμ. 57 απόφασης του σώματος που αφορά την ένταξη του Δήμου Πατρέων στον υπό σύσταση φορέα διαχείρισης; Έαν δεν το έχει ήδη πράξει ως όφειλε, ζητάμε την άμεση σύγκληση της για το σχετικό θέμα και να επιληφθεί για την υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2) Έπειτα από 9 μήνες από την υπερψήφιση της πρότασης, ποιες οι ενέργειες σας σε σχέση με την υλοποίηση;

3) Επειδή ο διαγωνισμός για τη διαχείριση του φράγματος από το Υπουργείο Υποδομών έλαβε παράταση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών έως τις 20/1 αντιλαμβάνεστε ότι επείγει η υλοποίηση της απόφασης. Ζητούμε να χορηγήσετε στην Ώρα Πατρών και στον Πατραϊκό λαό τα πρακτικά της συνεδρίασης προκειμένου να είναι στην διάθεση των πολιτών οι αποφάσεις και απόψεις καθενός από τα μέλη της. Λόγω του ιδιαίτερα χρονικά επείγοντος σε σχέση με την επικείμενη απόδοση του φράγματος σε ιδιώτη για διάστημα πέραν της συμβατικής υποχρέωσης των 3 ετών από την περάτωση ολοκλήρωσης των εργασιών, ζητάμε την άμεση απάντηση και παράλληλα την εκτέλεση της άνω απόφασης του σώματος.”

Πηγή: patrastimes.gr