Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η συνένωση των δύο εισαγγελιών, δηλαδή της οικονομικής εισαγγελίας και της εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και… καραμπόλες

Ένα θεσμό και όχι δύο για τα οικονομικά εγκλήματα και τα εγκλήματα της διαφθοράς προβλέπει το σχέδιο νόμου για την επιτάχυνση των δικών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που κατέθεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή το βράδυ της Τετάρτης.

Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η συνένωση των δύο εισαγγελιών, δηλαδή της οικονομικής εισαγγελίας και της εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και… καραμπόλες.

Δύο από αυτές είναι η απομάκρυνση της Ελένης Τουλουπάκη, αλλά και του νυν επικεφαλής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, Χρήστου Μπαρδάκη, οι θητείες των οποίων θα λήξουν αυτοδίκαια μετά τη σύσταση της νέας Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου. Ειδικότερα προβλέπεται η σύσταση μίας Εισαγγελίας που θα εδρεύει στο Εφετείο της Αθήνας με τέσσερις εισαγγελείς και αντεισαγγελείς Εφετών (σ.σ: προϊστάμενο τον αρχαιότερο εξ αυτών) και έξι επίκουρους εισαγγελείς και αντεισαγγελείς Πρωτοδικών. Πιο συγκεκριμένα, το επίμαχο άρθρο του σχεδίου νόμου προβλέπει:

Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών δημιουργείται Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτής. Στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών υπηρετούν τέσσερις (4) εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς εφετών που τοποθετούνται για θητεία τριών (3) ετών, με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ο αρχαιότερος από τους εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος ως Προϊστάμενος του Τμήματος. Σε περίπτωση που με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαφίου τοποθετείται στο Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών που δεν υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, μετατίθεται και τοποθετείται σε αυτήν. Οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και τις εργασίες του Τμήματος συνεπικουρούν έξι (6) εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς πρωτοδικών, από τους οποίους οι πέντε (5) επιλέγονται από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και ο ένας (1) από την Ολομέλεια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: patrastimes.gr