Εκατοντάδες χιλιάδες μικρές ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις που δηλώνουν φέτος ότι το προηγούμενο έτος είχαν ζημίες ή πολύ χαμηλά καθαρά κέρδη εξαιρούνται της ευνοϊκής ρύθμισης που προβλέπει μείωση ή ακόμη και μηδενισμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν φορολογούνται φέτος με βάση τις δηλωθείσες ζημίες ή τα πολύ χαμηλά καθαρά κέρδη που δηλώνουν αλλά με βάση εξωπραγματικού ύψους ποσά τεκμαρτών καθαρών κερδών που τους προσδιορίζει η Φορολογική Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη τα τεκμήρια διαβίωσης και τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος για την αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών!

Πρόκειται ουσιαστικά για εκατοντάδες χιλιάδες ατομικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης εξακολουθούσαν μέχρι και το 2019 να δηλώνουν ζημίες ή πολύ χαμηλά ποσά καθαρών κερδών και στην ουσία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικής επιβίωσης.

Ολες αυτές οι επιχειρήσεις εξαιρούνται από τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, το ευνοϊκό αυτό μέτρο δεν ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις των οποίων τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα προσδιορίζονται με τεκμαρτό τρόπο, δηλαδή με βάση τις διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και τις δαπάνες αποπληρωμής δανείων και καρτών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Επιχείρηση δηλώνει ζημιές, φορολογείται για τεκμαρτό εισόδημα 11.000€

Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό πόσο άγρια φορολογική αφαίμαξη υφίστανται φέτος αυτές με το να εξαιρούνται από την ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 18, η οποία προβλέπει τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος κατά 30% έως και… 100%, παραθέτουμε το παρακάτω χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Εστω ατομική εμπορική επιχείρηση λιανικής πώλησης ενδυμάτων, η οποία το 2019 είχε ζημίες 2.000 ευρώ και το 2018 ζημίες 6.000 ευρώ. Ο φορολογούμενος που έχει την επιχείρηση αυτή είναι άγαμος, διαμένει σε διαμέρισμα 80 τ.μ. και έχει στην κατοχή του κι ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών παλαιότητας 8 ετών. Επιπλέον, τόσο το 2019 όσο και το 2018 κατέβαλε 2.000 ευρώ για την αποπληρωμή δόσεων δανείων και πιστωτικών καρτών.

Η εκκαθάριση

Ο φορολογούμενος αυτός, παρά το γεγονός ότι δηλώνει για το 2019 ζημίες 5.000 ευρώ από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, δεν γλιτώνει φέτος από την επιβάρυνση με φόρο εισοδήματος και προκαταβολή φόρου εισοδήματος ίση με τον φόρο αυτό, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώνει τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να τού προσδιορίσουν τεκμαρτό καθαρό εισόδημα, δηλαδή ανύπαρκτο καθαρό κέρδος, από την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας!

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λαμβάνουν υπόψη τους ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ, τεκμήριο διαβίωσης λόγω διαμονής σε κατοικία 3.200 ευρώ, τεκμήριο χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου 2.800 ευρώ καθώς και τη δαπάνη των 2.000 ευρώ για την αποπληρωμή δόσεων δανείων και καρτών, αθροίζουν όλα αυτά τα ποσά και προσδιορίζουν για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο συνολικό τεκμαρτό καθαρό φορολογητέο εισόδημα (τεκμαρτό φορολογητέο καθαρό κέρδος) ύψους 11.000 ευρώ.

Επί του ανύπαρκτου αυτού τεκμαρτού εισοδήματος οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ επιβάλλουν στη συνέχεια φόρο εισοδήματος, υπολογιζόμενο με συντελεστή 22%, δηλαδή 2.420 ευρώ (11.000 ευρώ Χ 22%). Επί του φόρου αυτού επιβάλλουν επίσης και προκαταβολή φόρου εισοδήματος με συντελεστή 100%, δηλαδή άλλα 2.420 ευρώ! Η συνολική επιβάρυνση του φορολογουμένου αυτού ανέρχεται δηλαδή στα 4.840 ευρώ!

Ο λογαριασμός

Από το ποσό αυτό, όμως, εκπίπτει (αφαιρείται) το ποσό της προκαταβολής φόρου, με το οποίο ο φορολογούμενος είχε επιβαρυνθεί πέρυσι. Επειδή και πέρυσι δήλωσε ζημίες, το φορολογητέο εισόδημά του προσδιορίστηκε και τότε με τεκμαρτό τρόπο στα 11.000 ευρώ, οπότε το ποσό της περυσινής προκαταβολής φόρου που εκπίπτει ανέρχεται και πάλι σε 2.420 ευρώ (στο 100% του κύριου φόρου εισοδήματος που ήταν και πέρυσι 2.420 ευρώ).

Εν τέλει, το ποσό που καλείται να πληρώσει φέτος στην Εφορία ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είναι 2.420 ευρώ (4.830 ευρώ μείον 2.420 ευρώ). Αν η κυβέρνηση δεν τον εξαιρούσε από το μέτρο της μείωσης της προκαταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος αυτός, ανάλογα με την πτώση του τζίρου που είχε στο φετινό πρώτο εξάμηνο έναντι του περυσινού πρώτου εξαμήνου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, θα χρεωνόταν φέτος με προκαταβολή φόρου μειωμένη κατά 30% έως και 100%.

Δηλαδή θα γλίτωνε από την πληρωμή ενός ποσού μεταξύ 726 ευρώ (2.420 ευρώ Χ 30%) και 2.420 ευρώ (2.420 ευρώ Χ 100%). Λόγω όμως της εξαίρεσής του από τη μείωση της προκαταβολής φόρου θα επιβαρυνθεί τελικά με ένα ποσό μεταξύ 726 και 2.420 ευρώ.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Πηγή: patrastimes.gr