Αιτήσεις και δηλώσεις Ε3 έως 17 Ιουνίου από επιχειρήσεις με προσωπικό και πτώση τζίρου 30% – Αναδίπλωση από το ΥΠΟΙΚ για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των δικαιούχων της έκτακτης επιδότησης Παγίων Δαπανών δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών. Πέρα από όσα διαδικαστικά καθορίζει η σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ότι τελικά δεν χρειάζεται να υποβληθεί ως 17 Ιουνίου δήλωση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή αίτησης (δεν θα μπορούσε άλλωστε αφού δεν είναι διαθέσιμο ούτε καν το Έντυπο Ν για τις επιχειρήσεις).

Τελικώς θα απαιτείται μόνο η υποβολή Ε3 του 2020 για να φανούν οι πάγιες δαπάνες που θα επιδοτηθούν.

Με βάση την επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ το μέτρο αφορά:

 • επιδότηση 500 εκατ. ευρώ για κάλυψη πληρωμών φόρου και εισφορών Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021
  σε ζημιογόνες επιχειρήσεις με πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020
 • ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.
 • το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει.
 • ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται τα ποσά που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3: δηλαδή παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.
 • τα τελικά ποσά και τα ανώτατα όρια θα καθοριστούν με άλλη απόφαση (Β’ φάση), μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος (500 εκατ. ευρώ).
  οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Αρχικά η απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (ΓΔΟΥ 504/2021) είχε προκαλέσει απορίες και πολλαπλά προβλήματα, γιατί απαιτούσε έως 17 Ιουνίου δηλώσεις εισοδήματος που δεν έχουν ξεκινήσει καν για τις επιχειρήσεις. Και μέσα σε ασφυκτικό χρονικό διάστημα 2,5 εβδομάδων προκαλούσε «συνωστισμό» ενδιαφερομένων, αιτήσεων και δηλώσεων εισοδήματος, γιατί από όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις της χώρας, απέκλειε εξ αρχής μόνον τις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό, κρατικές ή προβληματικές, αποκρύπτοντας κριτήρια όπως η πτώση τζίρου κατά 30% κλπ.

Έτσι, με βάση την απόφαση αλλά και την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής το υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι θα είναι:

 • επιχειρήσεις που απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,
 • εφόσον ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους ΚΑΔ (αναλυτική λίστα των επιλέξιμων κλάδων επισυνάπτεται στο τέλος)
 • αν είναι ενεργές με έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020,
 • αν δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Δύο είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν από σήμερα κιόλας, 31 Μαΐου 2021, οι επιχειρήσεις, μόλις ανοίξει η νέα πλατφόρμα για τις αιτήσεις είναι:

 • Να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου 2021, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
 • Να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Η λίστα με τους Δικαιούχους (ΚΑΔ)

Η Απόφαση ΓΔΟΥ 504/2021 αφορά “επιδότηση παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021”.

Αίτηση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μεταξύ των οποίων:

Α) Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), Οργανισμούς Λιμένων και επιχειρήσεις των ΟΤΑ στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).

Β) ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες πληρούν προϋποθέσεις όπως:

 • έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,
 • απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ,
 • είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα Ι, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα I, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020,

Η ίδια απόφαση απαιτούσε να έχουν υποβάλει όχι μόνον τις παλαιές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αλλά και τις τρέχουσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 (αλλά αυτό αλλάζει μετά την αναδίπλωση του ΥΠΟΙΚ και περιορίζεται στην υποβολή Ε3).

Οι τελικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της επιδότησης παγίων δαπανών, οι περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μορφή της ενίσχυσης, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης της ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με νέα απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων, δηλαδή μετά τις 17 Ιουνίου.

newmoney.gr

Πηγή: patrastimes.gr