Οι Πανελλήνιες για το 2021 αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τα Πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των υποψηφίων στα τέσσερα μαθήματα (χωρίς τους συντελεστές βαρύτητας) του κάθε επιστημονικού πεδίου χωριστά, πολλαπλασιασμένος επί τον συντελεστή, που θα ορίζει το κάθε Πανεπιστημιακό τμήμα (σχολή) και θα είναι από 0.8 έως 1.2.

Παραδείγματα

Εάν στο β΄ Επιστημονικό Πεδίο ο μέσος όρος των επιδόσεων όλων των υποψηφίων και των τεσσάρων μαθημάτων στις Πανελλήνιες εξετάσεις είναι 13 και ο Συντελεστής που ορίζει ένα πανεπιστημιακό τμήμα Α (σχολή) είναι 0,8 τότε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής υπολογίζεται ως εξής: 13χ0,8=10,4.

Αρα αν ο μέσος όρος των επιδόσεων του υποψηφίου χωρίς τους συντελεστές βαρύτητας είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 10,4 θα μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του, το πανεπιστημιακό τμήμα Α.

 Εάν ο συντελεστής που ορίζει ένα άλλο πανεπιστημιακό τμήμα Β (σχολή) είναι 1,2 τότε έχουμε 13×1,2=15,6 άρα αν και μόνο αν ο Μ.Ο. των επιδόσεων του υποψηφίου χωρίς τους συντελεστές βαρύτητας είναι ίσος ή και μεγαλύτερος του 15,6 θα μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του το εν λόγω πανεπιστημιακό τμήμα.

Ας υποθέσουμε ότι ένας υποψήφιος έγραψε 10 στα Μαθηματικά, 11 στη Φυσική, 11 στη Χημεία και 12 στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Ο υποψήφιος αυτός συγκεντρώνει μέσο όρο 11 και μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό του το τμήμα Α αλλά δεν μπορεί να δηλώσει το τμήμα Β.

Με τον ίδιο τρόπο θα υπολογίζεται η βάση στα Ειδικά Μαθήματα και θα πρέπει ο υποψήφιος να έχει επίδοση στο ειδικό μάθημα ίση ή και μεγαλύτερη της βάσης για να μπορεί να δηλώσει την σχολή, που θα έχει ως προαπαιτούμενο το ειδικό μάθημα και επιπλέον θα πρέπει να καλύπτει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που θα έχει προκύψει από τον παραπάνω τύπο για το αντίστοιχο τμήμα.

Ημερομηνίες διεξαγωγής, πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τον αριθμό των εισακτέων στα Πανεπιστήμια

Στις 15 Μαΐου θα ανακοινωθεί τελικά ο αριθμός των εισακτέων ανά σχολή και τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ανάμεσα στις νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που κατατέθηκαν στη Βουλή και επιλύουν διάφορα ζητήματα επείγουσας φύσης, είναι και ο καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στις Πανελλήνιες 2021.

Ειδικότερα, στις 15 Μαΐου 2021 αναμένεται να ανακοινωθεί ο αριθμός των εισακτέων ανά σχολή και τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πηγή: patrastimes.gr