Η θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής έφερε μεγάλες ανακατατάξεις πρώτα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και έπειτα στις Βάσεις αλλά φέτος προστίθεται και ένας ακόμη παράγοντας που φέρνει πονοκέφαλο σε μαθητές και γονείς. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του «Έθνους», οι Νέοι Συντελεστές Βαρύτητας ανά μάθημα και ανά τμήμα. Η ΕΒΕ είναι απαραίτητη για να μπορεί ο μαθητής να δηλώσει μια σχολή στο μηχανογραφικό του.

Αν δεν έχει τον απαιτούμενο Μέσο Όρο για ένα τμήμα, δεν του εμφανίζεται αυτό στο ηλεκτρονικό μηχανογραφικό του. Η ΕΒΕ δεν είναι ίδια με τα μόρια που απαιτούνται για την εισαγωγή σε μια σχολή αλλά εξάγεται από τον Μέσο Όρο των 4 μαθημάτων (ή 5 μαθημάτων, αν πρόκειται για σχολή με ειδικό μάθημα). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάποιος μαθητής ανάλογα με τη σχολή που επιθυμεί να δηλώσει.

Για το λόγο αυτό παρατηρήθηκε φέτος το φαινόμενο να έχουμε μαθητή με 9.200 μόρια και 8,5 Μέσο Όρο για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Για παράδειγμα: Μαθητής που έγραψε για το πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών θα υπολογίσει την ΕΒΕ ως εξής: Αρχαία 5, Ιστορία 6, Κοινωνιολογία 13, Γλώσσα 12
5 + 6 + 13 + 12 = 36:4 = 9

Αν πρόκειται για σχολή με Ειδικό Μάθημα, τότε η διαδικασία αυτή απαιτεί όχι μόνον ένα βήμα αλλά 2 για να δηλωθεί η σχολή. Δηλαδή, πρώτα ο μαθητής απαιτείται να καταφέρει να ξεπερνάει την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος (που προκύπτει από τον αντίστοιχο Μέσο Όρο των γραπτών στο ειδικό μάθημα στο πεδίο που βρίσκεται η σχολή) και εφόσον ξεπερνάει την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος, τότε εξετάζεται αν καταφέρνει ο Μέσος Όρος των 5 πλέον μαθημάτων να ξεπεράσει την ΕΒΕ της σχολής, και τότε πλέον μπορεί να τη δηλώσει. Για να «περάσει» στη σχολή αυτή, θα πρέπει να ξεπερνάει την βάση του τμήματος με τα μόρια εισαγωγής του.

Για παράδειγμα: Μαθητής που έγραψε για το πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και επιθυμεί το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας θα ακολουθήσει την παρακάτω σειρά:

Υπολογίζει την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος και εφόσον την ξεπερνάει τότε υπολογίζει και τα παρακάτω ως εξής: Αρχαία 5, Ιστορία 6, Κοινωνιολογία 13, Γλώσσα 12, Αγγλικά 14

5 + 6 + 13 + 12 + 14 = 50:5 = 10

Άρα, ο ίδιος μαθητής χρειάζεται 9 Μ.Ο. για όλες τις σχολές του 1ου πεδίο αλλά για τις σχολές με ειδικό μάθημα τα Αγγλικά, χρειάζεται 10 Μ.Ο.

Τροποποιήσεις σχετικά με την ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας έγιναν πριν από λίγες μέρες τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων σε Επιστημονικά Πεδία και εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2021 – 2022 (Πανελλαδικές 2022).

Έτσι, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 3ο και 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» παράλληλα με το 4ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Μετεωρολόγων (ΜΤ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».

Το νέο Τμήμα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Έρευνας Πληροφορικής (ΕΠ), εντάσσεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Τα νέα Τμήματα της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) – Διοικητικών (Δ) και Ικάρων (ΣΙ) – Εφοδιαστών (Ε), εντάσσονται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», παράλληλα με το 2ο που ήταν ήδη ενταγμένο.

Τέλος για την εισαγωγή στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές 2022) και εφεξής, όσον αφορά στα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μόνο στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».

Πηγή: patrastimes.gr