Η Σύγκλητος, στην υπ΄ αριθ. 187/27.5.2021 συνεδρίασή της, καθόρισε την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ως εξής https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/06/%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91-4%CE%BF.pdf:

  • Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021: 27.8.2021 –  24.9.2021
  • Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 4.10.2021
  • Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 14.1.2022
  • Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 24.1.2022 – 11.2.2022
  • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 21.2.2022
  • Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 3.6.2022
  • Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 13.6.2022 -1.7.2022

Πηγή: patrastimes.gr