Να σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 7.497 εκ. (μείωση κατά 24 %).

Από αυτό το ποσό οι απλήρωτοι φόροι είναι στα 5,685 δισ. ευρώ ( από 7,497 δισ. ευρώ το 2019).

Για το μήνα Δεκέμβριο το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 665 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 1.030εκ. (μείωση κατά 35,45%)

Από την ανάλυση των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι οι συσσωρευμένες οφειλές των προηγούμενων ετών έχουν ξεπεράσει τα 108,1 δισεκατομμύρια ευρώ

pinakas34

Ειδικότερα:

  • Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών και νέων) ανέρχεται στα 108,1 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 24 δισ. έχουν ήδη χαρακτηριστεί “ανεπίδεκτα είσπραξης”, συρρικνώνοντας το “πραγματικό” ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο σε 84,1 δισ. ευρώ.
  • Χρέη στο Δημόσιο έχουν 4 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με τους οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης να φθάνουν στο 1,84 εκατ.
  • Σε 1,29 εκατ. οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών.
  • Τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν στο πρώτο 12μηνο στα 7,12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,68 δισ. αφορούν φόρους.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ ο αριθμός των οποίων σημείωσε μικρή αύξηση κατά 151 πρόσωπα.

Στην αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σημαντική είναι η συνεισφορά των νομικών προσώπων καθώς οι οφειλές που προέρχονται από αυτά αυξήθηκαν κατά 691,4 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του έτους , ενώ το ύψος του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου τους άγγιξε κατά το ίδιο διάστημα τα 62 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα το πλήθος των νομικών προσώπων που οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 5.047.

Πόσα χρωστούν

• Το 49,3% των οφειλετών χρωστάει ποσά έως 500 ευρώ.

• Από 500 έως 10.000 ευρώ χρωστούν 1.418.680.

• Από 10.000 έως 100.000 ευρώ οφείλουν 255.986 φορολογούμενοι

• Από 100.000 έως 1.000.000 ευρώ οφείλουν 36.792 φορολογούμενοι.

• Πάνω από 1.000.000 οφείλουν 8.283 φορολογούμενοι

foroi

Πηγή: patrastimes.gr