Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του διαρκώς παρεχόμενου κοινωνικού του έργου ως ελάχιστη συμβολή στους δοκιμαζόμενους από τις καταστροφικές πυρκαγιές κατοίκους της Πελοποννήσου και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, παραχωρεί τις εγκαταστάσεις της Μαυρακείου Σχολής στο Ελληνικό Αρκαδίας για τη φιλοξενία των πυρόπληκτων κατοίκων.

Πηγή: patrastimes.gr