Στον πάγο και τον Μάρτιο μπαίνουν οι επιταγές πληττόμενων επιχειρήσεων με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με την τροπολογία, αναστέλλονται από την 1η.3.2021 έως την 31η.3.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των επιχειρήσεων που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα, πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και όσων ορισθούν με υ.α.) κατά εβδομήντα πέντε ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Ακόμα, παρατείνονται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, μέχρι και την 30η.6.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1η.2.2021 έως 28η.2.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 28η.2.2021 και την 31η.3.2021 για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των ως άνω επιχειρήσεων.

Δεν εμποδίζεται υπόχρεος να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς επίσης υπόχρεος και δικαιούχος να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Με την ίδια τροπολογία αναβάλλεται για την 1η Ιουλίου 2021, αντί της 1ης Μαρτίου 2021, ο χρόνος έναρξης ισχύος του νέου τρόπου φορολόγησης ανά δελτίο στα τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται με στήλες.

Σημειώνεται πως με διάταξη που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, για τα τυχερά παιχνίδια που διεξάγονται με στήλες, ο φόρος θα υπολογίζεται στο σύνολο των κερδών του δελτίου (κάτι που σημαίνει ότι καταργείται το ισχύον σύστημα όπου ο φόρος επιβάλλεται μετά από την διαίρεση των κερδών ανά στήλη), ενώ θεσμοθετείται και νέα κλίμακα φορολόγησης.

Παράλληλα μειώνονται αναδρομικά από την 25η Φεβρουαρίου του 2021 τα τέλη κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία και επιστρέφονται τα ποσά στους ιδιοκτήτες λεωφορείων τα ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί.

Πηγή: patrastimes.gr