Ειδικότερα παρατείνεται για δύο μήνες η ισχύς:

α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η ισχύς των οποίων λήγει τον Σεπτέμβριο του έτους 2020 και
β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Αύγουστο του έτους 2020.

Η παράταση χορηγείται εφόσον:

α) δεν υποβληθεί νέα αίτηση εντός του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου του έτους 2020 για τη συνέχιση της χορήγησης των ανωτέρω επιδομάτων και
β) οι δικαιούχοι, διαμένουν στις περιφερειακές ενότητες και τους δήμους που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και των συνεπακόλουθων πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας και Ευρυτανίας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του επιδόματος στέγασης και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η ισχύς των αντιστοίχου περιεχομένου εγκριτικών αποφάσεων, για την αντιμετώπιση αναλόγων περιπτώσεων έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών φυσικών καταστροφών.

Επίσης οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» οι οποίοι, μετά από τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα αυτό, δικαιούνται να λάβουν το Επίδομα Στέγασης κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Επιδόματος Στέγασης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το ποσό του Επιδόματος Στέγασης που δικαιούνται οι ωφελούμενοι είναι ίσο με αυτό της επιδότησης που ελάμβαναν από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους». Το δικαίωμα καταβολής του επιδόματος, ξεκινά τον επόμενο μήνα από αυτόν της λήξης του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» για κάθε ωφελούμενο και ισχύει για διάστημα δώδεκα μηνών, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σύμβασης μίσθωσης κατοικίας για το ως άνω χρονικό διάστημα.

Αν η απένταξη από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» έλαβε χώρα πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και εντός του Σεπτεμβρίου του έτους 2020, το δικαίωμα που αναγνωρίζεται ισχύει αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Στέγασης του λαμβάνουν το Επίδομα Στέγασης για δώδεκα μήνες μετά από την απένταξή τους από το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους».

Πηγή: patrastimes.gr