Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

“Παρατείνεται για το έτος 2021, η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία 2513/2/218- ιδ΄/29.7.2011 απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 1917) για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων, μέχρι 31.7.2021.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Άδεια κυκλοφορίας του μοτοποδηλάτου.
  • Πρωτότυπο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και Φωτοαντίγραφο
  • Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.
  • Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 12* Ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο).
  • Ένσημο της ΕΛ.ΑΣ. 2,04 ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο)”.

Πηγή: patrastimes.gr