Από το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για την «Προμήθεια Σιδηρών Υλικών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ» θα μετατεθεί λόγω της αποχής όλων των επιτροπών από τα καθήκοντά τους. Η νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών θα ορισθεί μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

Πηγή: patrastimes.gr