Στην παράταση και επέκταση των μέτρων που ελήφθησαν κατά την πρώτη φάση της πανδημίας του covid-19 στη χώρα μας προχωρά η κυβέρνηση που βλέπει την ραγδαία επιδείνωση των δεικτών και την δραματική αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» που αναμένεται να ψηφιστεί αύριο, παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2020 η ισχύς του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης Συν-Εργασία, με τον κρατικό προϋπολογισμό να καλύπτει το 100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν θα απασχολούνται.

Επίσης, καθορίζονται ανάλογα του επιδημιολογικού επιπέδου (χαμηλό, μέτριο, υψηλό και πολύ υψηλό) τα μέτρα που λαμβάνονται για την υποστήριξη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις περιφερειακών ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας.

Συγκεκριμένα, γα τις Π.Ε. που εντάσσονται στην κατηγορία «Πολύ υψηλό», προβλέπονται τα εξής:

– Για όσες επιχειρήσεις τεθούν σε αναστολή λειτουργίας, βάσει εντολής δημόσιας αρχής, προβλέπεται υποχρεωτική αναστολή των συμβάσεων εργασίας και δικαίωμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους των εν λόγο επιχειρήσεων, τουλάχιστον για 14 ημέρες και έως το διάστημα, κατά το οποίο ορίζεται η αναστολή λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ ελάχιστο για 14 ημέρες, υπολογιζόμενη με βάση τα 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού.

– Για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η καταγγελία είναι άκυρη. Επίσης, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

– Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον μηχανισμό ΣυνΕργασία, για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή ενώ ορίζεται ρητά, ότι θα πρέπει να θέσουν σε εξ αποστάσεως εργασία υποχρεωτικά, το 40% των εργαζόμενων.

Αντίστοιχα μέτρα, με βάσει τους ΚΑΔ, προβλέπονται και για τις Π.Ε. που υπάγονται στις κατηγορίες «Υψηλό», «Μέτριο» και «Χαμηλό». Αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει 1) δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για εργαζόμενους επιχειρήσεων, βάσει ΚΑΔ, 2) δυνατότητα ένταξης εργαζομένων στον μηχανισμό «Συν-Εργασία για όσες συμβάσεις εργασίας δεν τεθούν σε αναστολή, και 3) υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας, με διαβάθμιση του ποσοστού, αναλόγως του επιπέδου επικινδυνότητας της Π.Ε. (ξεκινούν από το 40% και μειώνονται).

Στους παραβάτες όλων των παραπάνω υποχρεώσεων, θα επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Πηγή: patrastimes.gr