Σε παρέμβαση προχώρησε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην διαβούλευση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της περιόδου 2022-2031, μέσω του προέδρου του, προς τον Πρόεδρε & Δ/νοντα Σύμβουλο, τονίζοντας:

“Eξετάζοντας το προκαταρκτικό σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της περιόδου 2022-2031 που έχετε θέσει σε Δημόσια διαβούλευση, διαπιστώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή της Πάτρας εμπλέκεται σε δύο μεγάλες ενότητες έργων:

  1. Στην ομάδα έργων 14.11, με χρονικό ορίζοντα εντός της τριετίας 2022-2024.
  2. β) Στις ομάδες έργων 14.40 και 14.41, με χρονικό ορίζοντα πέραν της τριετίας και συγκεκριμένα το έτος 2028.

Όσον αφορά τα έργα που εντάσσονται στην ενότητα (α) έχουμε μία ομάδα από έργα στην περιοχή μας όπου άλλα είναι μετατοπισμένα στον χρόνο κατά ένα εξάμηνο (Α΄ εξάμηνο 2023 αντί για Β΄ 2020) και άλλα μέχρι και 1,5 έτος (υπογειοποιήσεις στην περιοχή της Μεσσάτιδας το Α΄ εξάμηνο 2023) σε σχέση με το προηγούμενο εγκεκριμένο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Αντίστοιχα για τα έργα που εντάσσονται στην ανωτέρω ενότητα (β) είναι μετατοπισμένα κατά ένα έτος (2028Β αντί για 2027Β).

ΠΑΤΡΑ_Ι_ΠΑΤΡΑ_ΙΙ

Αποτέλεσμα των ανωτέρω χρονικών μετατοπίσεων των έργων είναι η επιπλέον καθυστέρηση της αποσυμφόρησης του αστικού ιστού της Πάτρας από εναέριες γραμμές μεταφοράς που διέρχονται από πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Εκεί όμως που έχουμε σθεναρή αντίδραση στον σχεδιασμό σας είναι το γεγονός ότι η υπογειοποίηση της γραμμής μεταφοράς 150kV μεταξύ των υποσταθμών Πάτρα Ι και Πάτρα ΙΙ (έργο ΓΜ150.Σ.34) περιλαμβάνεται στην ομάδα 14.41 με εκτίμηση ολοκλήρωσης της κατασκευής το 2028!

Η οικιστική όχληση από την εν λόγω διπλή εναέρια γραμμή είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι διέρχεται μέσα από πλήρως αναπτυγμένο αστικό ιστό του Δήμου Πατρέων, ενώ δεν έχει κανένα ιδιαίτερο λόγο να ενταχθεί στην συγκεκριμένη ομάδα έργων της (β) ενότητας και να καθυστερεί η κατασκευή του έργο της υπογειοποίησης σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Συγκεκριμένα πρόκειται για Γραμμή Μεταφοράς που:

  • Δεν σχετίζεται άμεσα με τις νέες διευθετήσεις γραμμών που θα απαιτηθούν εν όψει της δημιουργίας του Κέντρου Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) ΠΑΤΡΑΣ που θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του το 2028.
  • Βάσει της γεωγραφικής θέσης των υποσταθμών ΠΑΤΡΑ Ι και ΠΑΤΡΑ ΙΙ, η συγκεκριμένη υπογειοποίηση θα μπορούσε να συνδυαστεί με τις υπογειοποιήσεις των γραμμών που έρχονται από Νοτιοδυτικά (περιοχή Μεσσάτιδας, ομάδα έργων 14.11) και να επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας κατά την όδευση, με την από κοινού αξιοποίηση του μεγάλου παραποτάμιου οδικού άξονα του Γλαύκου.

Εν κατακλείδι, η πρόταση που τίθεται από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια της διαβούλευσης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2022-2031 είναι ότι το έργο της υπογειοποίησης της διπλής εναέριας γραμμής μεταξύ ΠΑΤΡΑ Ι και ΠΑΤΡΑ ΙΙ να αφαιρεθεί από την ομάδα έργων 14.41 και να ενσωματωθεί στην ομάδα έργων 14.11, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωσή του εντός της τριετίας απελευθερώνοντας έτσι ένα μεγάλο τμήμα της πόλεως των Πατρών από τα εναέρια δίκτυα των πυλώνων υψηλής τάσης.

Παρακαλούμε για την αποδοχή της παρέμβασής μας, την οποία θεωρούμε ως δίκαιη για την τρίτη σε μέγεθος πόλη της χώρας μας.”

Πηγή: patrastimes.gr