Η Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου της για την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων, πρόσφατα έκανε ένα ακόμα βήμα, με την απόκτηση έξι νέων, σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.
Στόχος είναι η αποδοτικότερη και οικονομικότερη εκτέλεση των έργων του Δήμου, αλλά και η παραγωγικότερη και ασφαλέστερη εργασία των εργαζομένων.

Τα νέα μηχανήματα που παρέλαβε η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού είναι:
-Τέσσερα ανατρεπόμενα φορτηγά που προορίζονται για την μεταφορά οικοδομικών υλικών καθώς και την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων, μπάζων και κλαδιών.
-Ένα κλειστό φορτηγό τύπου VAN που προορίζεται για την μεταφορά προσωπικού μαζί με τον αναγκαίο εξοπλισμό του για την εκτέλεση των εργασιών κλαδέματος και αποψίλωσης κοινοχρήστων χώρων της πόλης και
-Ένας πολυμορφικός γεωργικός ελκυστήρας – καταστροφέας (με δυνατότητα εναλλαγής εξοπλισμού, για κοπή χόρτων, θάμνων κ.λπ.), που προορίζεται για τις εργασίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Θυμίζουμε, ότι η Δημοτική Αρχή, όταν ανέλαβε την διοίκηση του Δήμου, παρέλαβε οχήματα και μηχανήματα, που ήταν απαρχαιωμένα και σε κακή κατάσταση από πλευράς λειτουργικότητας.
Από τότε έχει προχωρήσει σ’ έναν πρωτοφανή εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα αποπληρώνει δάνεια που είχαν πάρει προηγούμενες Δημοτικές Αρχές και ταυτόχρονα έχει μειώσει κατά 50% περίπου, τα ανταποδοτικά τέλη.
Πηγή: patrastimes.gr