Σε υπογραφή κοινοί κειμένου με το οποίο ζητούν από την πολιτεία να τηρήσει τα προβλεπόμενα απο το νόμο και να σταματήσει την διακριτική μεταχείριση του Δημήτρη Κουφοντίνα ως κρατουμένου και να διασώσει τόσο τον ίδιο όσο και -ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική κατάλυσή του- το Κράτος Δικαίου.

Στις 05.09.2002 ο Δημήτρης Κουφοντίνας εμφανίζεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για την δράση της οργάνωσης 17Ν. Έκτοτε και για διάστημα 19 ετών παραμένει κρατούμενος στις ελληνικές φυλακές εκτίοντας ποινή κάθειρξης 11 φορές ισοβίων και 25 ετών. Τον Αύγουστο του 2018 ο Δ. Κουφοντίνας μετήχθη στο Ειδικό Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας από το Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν έως τότε. Την 21.12.2020, όλως αιφνιδίως και με πρόσχημα την εφαρμογή της διάταξης του ά. 3 Ν 4760/2020, μετάγεται στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού. Την 8.1.2021 ο Δ. Κουφοντίνας κατέρχεται σε απεργία πείνας με αίτημα την ορθή εφαρμογή της ως άνω διάταξης και την μεταγωγή του στο Κ.Κ. Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν πριν την μεταγωγή του στις αγροτικές φυλακές και όπου έπρεπε εξαρχής να μεταχθεί.

Τι προβλέπεται όμως, πράγματι, βάσει της ανωτέρω διάταξης και γιατί προκύπτει ως επιτακτικής σημασίας η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του απεργού πείνας, ασχέτως από την υπεράσπιση ή όχι των ιδεών του και των πράξεων του;

Το αρ. 3 του Ν. 4760/2020 προβλέπει πως:

«1. Στα αγροτικά καταστήματα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) δύνανται να μετάγονται κατάδικοι κρατούμενοι, ικανοί για εργασία, ανεξαρτήτως αδικήματος, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Φυλακής [….]. Απαγορεύεται η μεταγωγή ή η παραμονή σε αγροτικές φυλακές και στην Κ.Α.Υ.Φ. σε όσους κρατούμενους έχουν καταδικασθεί για εγκλήματα τρομοκρατίας, [….]. Κρατούμενος ο οποίος από τον χρόνο μετάβασής του σε αγροτικές φυλακές ή στην Κ.Α.Υ.Φ. απωλέσει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ή εκλείψει ο λόγος χορήγησής της ή υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα ή ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος που ενέχει πράξεις βίας ή απειλής βίας κατά προσώπων και πραγμάτων ή κακουργήματος ή διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή έκδοσης σε τρίτη χώρα, επαναμετάγεται στο κατάστημα κράτησης από το οποίο αρχικά μετήχθη.»

Κατά παράβαση λοιπόν της ανωτέρω διάταξης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «φωτογραφική», αφού κατά την ψήφισή της ο μόνος κρατούμενος σε αγροτικές φυλακές της χώρας, καταδικασθείς για εγκλήματα τρομοκρατίας, ήταν ο Δημήτρης Κουφοντίνας, αυτός μετήχθη από τις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας στο Κ.Κ Δομοκού, αντί στο Κ.Κ. Κορυδαλλού από όπου είχε αρχικά μεταχθεί, όπως ρητά προβλέπεται από την ανωτέρω διάταξη. Η μεταγωγή αυτή μάλιστα δεν πληροί καν τις προβλεπόμενες διατυπώσεις αφού διενεργήθηκε όχι κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά με απόφαση της Γ.Γ. αντεγκληματικής πολιτικής,  διαδικασία που προβλέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση. Επιπλέον, τα αιτήματα του Δ. Κουφοντίνα για χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων της διαδικασίας έχουν μείνει αναπάντητα παρά το ρητά προβλεπόμενο δικαίωμα του κρατούμενου για πρόσβαση στις διοικητικές πράξεις που αφορούν τις συνθήκες κράτησής του.

Στις 23.01.2021 ο Συνήγορος του Πολίτη έπειτα από αναφορά της συνηγόρου του Δ. Κουφοντίνα, απηύθυνε ερωτήματα στις αρμόδιες αρχές, ζητώντας στοιχεία για το κατά πόσο σύννομη είναι η μεταγωγή του κρατούμενου, ως προς την αιτιολογία, τη διαδικασία και την ειδικότερη τεκμηρίωση των αιτιών της παράκαμψης των νομίμων διαδικασιών. Καλεί, ακόμη, την γενική γραμματεία να δώσει στον κρατούμενο τα αντίγραφα των εγγράφων για τη μεταγωγή του, καθώς μέχρι στιγμής το αρνείται.

Η μεταγωγή του Δ. Κουφοντίνα λοιπόν, και μάλιστα με τρόπο αιφνιδιαστικό, αφού δεν επετράπη καν στον κρατούμενο να μαζέψει τα προσωπικά του αντικείμενα, εγείρει ερωτήματα, τόσο όσον αφορά την τήρηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης διαδικασίας αλλά και όσον αφορά την τήρηση της νομιμότητας σε σχέση με τον συγκεκριμένο κρατούμενο εν γένει.  Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος κρατούμενος τυγχάνει «ειδικής» μεταχείρισης, λόγω της φύσης των αδικημάτων για τα οποία έχει καταδικασθεί. Συγκεκριμένα, ο Δ. Κουφοντίνας τον Νοέμβριο 2017 και έχοντας θεμελιώσει σχετικό δικαίωμα, λαμβάνει για πρώτη φορά 48ωρη άδεια. Έκτοτε έλαβε άλλες πέντε άδειες, κάνοντας καλή χρήση αυτών και τηρώντας όλους τους προβλεπόμενους όρους. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό ζητήθηκε πειθαρχικός έλεγχος των εισαγγελέων που συμμετείχαν στα συμβούλια των φυλακών, τα οποία ενέκριναν τα σχετικά αιτήματα αδειών, ενώ από τότε κάθε αίτημά του για άδεια έχει απορριφθεί. Το σκεπτικό των σχετικών απορριπτικών αποφάσεων αναφερόταν σε έλλειψη μεταμέλειας του κρατούμενου για τις πράξεις του ενώ ταυτόχρονα κρινόταν επικίνδυνος για την τέλεση νέων εγκλημάτων, παρά το γεγονός πως ουδεμία ένδειξη υπήρχε προς τούτο και παρά την απόλυτη συμμόρφωσή του με τους προβλεπόμενους όρους κατά τις προηγούμενες άδειες του.

Σε αυτές τις πρακτικές που προσιδιάζουν περισσότερο σε ένα σύστημα δικαίου εκδικητικό και τιμωρητικό παρά σωφρονιστικό, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δ. Κουφοντίνας αναγκάζεται να απαντήσει με το έσχατο μέσο διεκδίκησης και πίεσης, όπως αυτό προβλέπεται και από το α.31 του Σωφρονιστικού Κώδικα, ήτοι την απεργία πείνας, διεκδικώντας αυτά που το ίδιο το δικαιικό σύστημα έχει προβλέψει γι’αυτόν με την ιδιότητα του ως κρατούμενου.

Σήμερα, με τη ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα να βρίσκεται σε οριακό σημείο για  την διεκδίκηση των εκ του νόμου εκπορευόμενων δικαιωμάτων του, φαντάζει πιο επίκαιρη από ποτέ η “πρόβλεψη” του Ι. Μανωλεδάκη, την πραγμάτωση της οποίας απευχόμαστε : “Αν η επιδίωξη της απόλυτης ασφάλειας οδηγήσει σε ποιοτική μείωση των προσωπικών ελευθεριών, η διάβρωση του κράτους δικαίου θα “φάει και τις σάρκες” του νομικού μας πολιτισμού. Αν η αρχή της σκοπιμότητας επικρατήσει σε βάρος της αρχής της νομιμότητας στον τομέα της ποινικής καταστολής, η ανατροπή αυτή θα επεκταθεί σε όλους του κλάδους του δικαίου. Η νομική επιστήμη θα υποβαθμιστεί και κανείς δεν θα αισθάνεται ασφαλής με την χρησιμοποίηση της ως εργαλείου στην απονομή της δικαιοσύνης για την κάλυψη της σκοπιμότητας. Τελικά, αν απομακρυνθούμε από την εποχή του ανθρωπισμού, είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουμε στις εποχές της βαρβαρότητας.”

Οι υπογράφοντες το παρόν, ως νομικοί και πολιτικά όντα, ζητούμε την απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου. Είναι επιτακτική ανάγκη, η Πολιτεία να σταματήσει την διακριτική μεταχείριση του Δημήτρη Κουφοντίνα ως κρατουμένου και να διασώσει τοσο τον ίδιο όσο και -ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική κατάλυσή του- το Κράτος Δικαίου.

 1. Δελογιάννη Κωνσταντίνα, δικηγόρος.
 2. Καρατέγου – Κοντζιά Αγγελική, δικηγόρος.
 3. Σκουτέρη Αλεξάνδρα, δικηγόρος.
 4. Στέφου Μαρία, δικηγόρος.
 5. Νικολοπούλου Μάρια, δικηγόρος.
 6. Νησίδη Σοφία, δικηγόρος.
 7. Μιχαλόπουλος Γιώργος, δικηγόρος.
 8. Αμπατζής Θάνος, δικηγόρος.
 9. Αφαλωνιάτης Νίκος, δικηγόρος.
 10. Ξένος Τάσος, δικηγόρος.
 11. Πολυχρονόπουλος Γιώργος, δικηγόρος.
 12. Ρήγας Δημήτρης, δικηγόρος
 13. Καρτάνου Παρασκευή, δικηγόρος.
 14. Τζαβάρας Χρήστος, δικηγόρος.

Πηγή: patrastimes.gr