Την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον καταυλισμό Ρομά στον Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, από την Τρίτη 02 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00’ μέχρι τη Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00’ υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου.

Στην απόφαση ορίζονται τα εξής:

Συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα:

– Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων του καταυλισμού, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας.

-Τη λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Πατρέων για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των διαμενόντων του καταυλισμού και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

-Τη  λήψη  μέριμνας  της  Περιφερειακής  Διοίκησης  Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  (ΠΕ.ΠΥ.Δ.)  Δυτικής Ελλάδας για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

– Την  επιτήρηση  και  ανάληψη  κάθε  αναγκαίας  ενέργειας  από  τη  Γενική  Περιφερειακή  Αστυνομική Διεύθυνση   (ΓΕ.Π.Α.Δ.)   Δυτικής   Ελλάδας   για   την   τήρηση   του   γεωγραφικού   περιορισμού   των διαμενόντων του ανωτέρου καταυλισμού.

-Την ανάληψη από τον Ε.Ο.Δ.Υ.  της υποχρέωσης της διενέργειας γρήγορου τεστ αντιγόνου COVID-19 (rapid test) την 3η και 6η ημέρα επιβολής των περιοριστικών μέτρων των διαμενόντων στον καταυλισμό

Πηγή: patrastimes.gr