Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, υπέγραψε σήμερα την ένταξη του έργου ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα, άξονας προτεραιότητας 2 – Προστασία Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε οικονομία φιλική στο περιβάλλον», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Τα νέα σχολεία στα οποία θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση, είναι:
-13ο Γενικό Λύκειο Πάτρας
-2ο Γενικό Λύκειο Πάτρας
-7ο ΕΠΑΛ Πάτρας
-Πειραματικό Γυμνάσιο Λύκειο Λάγγουρα
-11ο Γενικό Λύκειο Πάτρας
-1ο – 9ο ΕΠΑΛ – 1ο ΙΕΚ Πάτρας
-14ο Γυμνάσιο Πάτρας
-4ο – 5ο Γυμνάσιο – 5ο Γενικό Λύκειο
-24ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας
-47ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία της, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Πατρέων και συνεχίζει σύμφωνα με το σχεδιασμό της με στόχο την ασφάλεια και την καλύτερη ποιότητα ζωής, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Πηγή: patrastimes.gr