Για την αναγκαιότητα εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας, ενημερώνουμε τους συνδημότες μας και παρακαλούμε για την αυστηρή εφαρμογή των παρακάτω  σε σχέση με τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας.

Οι Υπηρεσίες μας λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές Kοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με το αναγκαίο προσωπικό, για την παροχή κάθε υπηρεσίας.

Η εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να υπάρξει εξυπηρέτηση με ηλεκτρονικό τρόπο και υποχρεωτικά μόνο κατόπιν ραντεβού.

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται αυστηρά όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατά της εξάπλωσης του ιού (όπως μάσκα – θερμομέτρηση – αποστάσεις – αναμονή) από κοινό και Υπηρεσίες.

Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία θα γίνεται από 08:00 π.μ. έως 14:00.

Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) με τον ίδιο τρόπο (ραντεβού) θα εξυπηρετούν από 08:00 π.μ. έως 15:00.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση  γίνεται ηλεκτρονικά από τους εργαζόμενους του Δήμου που θα βρίσκονται στην εργασία τους, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις και Τηλέφωνα

 • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών [email protected]  Τηλ: 2613.610367 
 • Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  [email protected]  Τηλ:2613610141
 • Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ [email protected] Τηλ:213610271-270
 • Δ/νση Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης  [email protected]  Τηλ: 2613610261
 • Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  Τηλ:[email protected]
 • Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού [email protected]  Τηλ: 2610339994
 • Δ/νση Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Πρασίνου [email protected]  Τηλ: 2610338573, 2610271367
 • Δ/νση Παιδείας δια βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας  [email protected] Τηλ:2610222678 -2610623348

Επίσης:

ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) [email protected]  Τηλ: 2613610221-231
 • Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού [email protected] Τηλ: 2613610291
 • ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

Κεντρικό:  [email protected] Τηλ: 2613614501-502

Ρίου:  [email protected]   Τηλ: 2613602633-634

Μεσσάτιδας:  [email protected]  Τηλ:  2613614601

Παραλίας:  [email protected]   Τηλ: 2613602522-  510

Βραχναιίκων:  [email protected]   Τηλ: 2610670825

 • Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης [email protected]  Τηλ:2613610110-101
 • Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων [email protected]   Τηλ: 2610339007-340760
 •  Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων  [email protected] Τηλ: 2610339007
 • Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών [email protected]    Τηλ: 2613610303-241
 • Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών (ΤΑΠ) [email protected]   Τηλ: 2613610254-239
 • Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων [email protected]  Τηλ:  2613610222-253
 • Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας [email protected]   Τηλ: 2610450283-462228

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας [email protected]   Τηλ: 2613610352

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ  [email protected]   Τηλ: 2613602612-990978
 2. Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας  [email protected]   Τηλ: 2613600916-915
 3. Δημοτική Ενότητα Παραλίας [email protected]  Τηλ: 2613602504-506
 4. Δημοτική  Ενότητα Βραχναιϊκων [email protected]   Τηλ: 2613600723 – 2613600700

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 1. KΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [email protected]  Τηλ:  2610438466-383
 2. ΑΡΚΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [email protected]   Τηλ:  2610430984-432977
 3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [email protected]  Τηλ: 2610225031-625471
 4. ΝΟΤΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜA  [email protected]   Τηλ:  2610331663-334073
 • Οι πολιτικοί γάμοι θα συνεχίσουν να γίνονται, με συμμετοχή  έως 9 ατόμων ( δύο εξ αυτών ο/η Υπάλληλος του Ληξιαρχείου και ο ορισθείς Αντιδήμαρχος) και μέχρι ώρα 17:30.

Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει νέο ενημερωτικό δελτίο τύπου.

Πηγή: patrastimes.gr