Νέες διοικήσεις απέκτησαν τα τμήματα Μαθηματικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Χημείας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η θητεία τους ξεκινάει από 1/9/2020 και διαρκεί ως 31/8/2022

  • ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Στο Τμήμα Μαθηματικών ψήφισαν 26 μέλη ΔΕΠ. Πρόεδρος του Τμήματος εκλέχθηκε ο Παύλος Τζερμιάς, ο οποίος έλαβε 24 ψήφους. Για την εκλογή αναπληρωτή προέδρου ψήφισαν 26 και εκλέχθηκε η Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου, με 24 ψήφους. Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Όμηρος Ράγγος (πρόεδρος), Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Νικόλαος Ρόιδος.

  • ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ψήφισαν 25 μέλη ΔΕΠ. Πρόεδρος του Τμήματος εκλέχθηκε ο Δημήρης Βαγενάς, ο οποίος έλαβε 12 ψήφους έναντι 9 που έλαβε ο συνυποψήφιος του Μιχαήλ Κορνάρος. Για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου ψήφισαν 24 μέλη. Καταμετρήθηκαν ένα λευκό και ο Χριστάκης Παρασκευά έλαβε 23 ψήφους. Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Δ. Κουζούδης, Γ. Πασπαράκης, Ι. Δημακόπουλος.

  • ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Στο Τμήμα Χημείας ψήφισαν 30 μέλη ΔΕΠ. Πρόεδρος του Τμήματος εκλέχθηκε ο Αχιλλέας Θεοχάρης με 23 ψήφους (7 λευκά). Για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου ψήφισαν 30 μέλη. Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γεώργιος Μπόκιας με 21 ψήφους( 9 λευκά) Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Θεόδωρος Τσέλιος (πρόεδρος), Χρυσοβαλάντω Ντείμεντέ.

  • ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στο Τμήμα Βιολογίας ψήφισαν 18 μέλη ΔΕΠ. Πρόεδρος του Τμήματος εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Κατσώρης, ο οποίος έλαβε 16 Ψήφους (2 λευκά). Για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου ψήφισαν 18 μέλη. Αναπληρωτής πρόεδρος εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος Κουτσιξόπουλος με 16 ψήφους (2 λευκά). Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Γεώργιος Γραμματικόπουλος(πρόεδρος), Ευάγγελος Τζανάτος, Ηλίας Κοζάνης

  • ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΚΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου προέδρου ψήφισαν 33 μέλη ΔΕΠ (7 λευκά). Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Οδυσσέας Κουφοπαύλου, ο οποίος έλαβε 29 ψήφους έναντι 11 ψήφων του συνυποψηφίου του Κλεάνθη Θραμπουλίδη. Για την θέση του αναπληρωτή προέδρου εκλέχθηκε η Ελευθερία Πυργιώτη, λαμβάνοντας 33 ψήφους. Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Ευστάθιος Περδίος, Βασίλειος Παλιου

  • ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

Στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ψήφισαν 29 μέλη ΔΕΠ. Πρόεδρος του Τμήματος εκλέχθηκε ο Βασίλειος Κωστόπουλος, ο οποίος έλαβε 17 ψήφους ένατι 12 του συνυποψηφίου του Δημητρίου Μούρτζη. Για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου ωήφισαν 29 μέλη. Καταμετρήθηκαν δύο λευκά. Αναπληρωτής πρίεδρος εκλέχθηκε ο Γιώργος Λαμπέας με 15 ψήφους έναντι 12 που έλαβε ο συνυποψήγιος του Παντελής Νικολακόπουλος. Την εφορευτική επιτροπή των εκλογών αποτελούσαν οι: Δημήτριος Σαραβάνος (πρόεδρος), Αργύρης Δεντσόρας.

Πηγή: patrastimes.gr