ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Πατρών- Κλάους αρ. 93

Τ.Κ 26335

Tηλ. 2610/644184

Ε-mail: [email protected] Πάτρα 14/9/2021

Αριθ. Πρωτ. 50

ΠΡΟΣ

1. Την Αξιότιμο κ. Δόμνα Μιχαηλίδου

Υφ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων

Σταδίου 2—10110 ΑΘΗΝΑ

2. Τον Αξιότιμο κ Νεκτάριο Φαρμάκη

Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας- Πάτρα

ΚΟΙΝ. 1. Αξιότιμο κ. Μπονάνο Χαράλαμπο

Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας – Πάτρα

2.Αξιότιμους κκ Αρχηγούς

των Περ. Παρατάξεων στο Περ. Συμβούλιο

Δυτ. Ελλάδας- Πάτρα

Τα μέλη Δ.Σ του Συνδέσμου μας με έκπληξη και απογοήτευση πληροφορηθήκαμε προημερών,κατά την τελευταία σύσκεψη των φορέων της «Σύμπραξης Αχαΐας» για τη διανομή τροφίμων και άλλων αγαθών του Προγράμματος ΤΕΒΑ, στην οποία συμμετέχει ο Σύνδεσμός μας ως μέλος της, ότι το πρόγραμμα τούτο για την επικείμε-νη διανομή περιλαμβάνει μόλις 6 τρίτεκνες οικογένειες.

Τούτο οφείλεται, όπως στη σύσκεψη αρμοδίως αναφέρθηκε,στο ιδιαίτερα χαμηλό αποδεκτό όριο του ετήσιου εισοδήματος των 5400 Ε για την 3/τεκνη οικογένεια, προκειμένου αυτή να αναγνωριστεί ως δικαιούχος κοινωνική στήριξης.

Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας, έχοντας και την εμπειρία από την υλοποίηση, παλαιότερα, αντίστοιχων προγραμμάτων διανομής τροφίμων, τα οποία παρείχαν τότε συνδρομή σε πάνω από 300 τρίτεκνες οικογένειες του Συνδέσμου μας,θέλει να σας ενημερώσει και να επισημάνει, ότι το εν λόγω πρόγραμμα,με τα όρια και τις προϋποθέσεις που θέτει:

n Δεν προσφέρει ουσιαστική συνδρομή στις κοινωνικά αδύναμες τρίτεκνες οικογένειες.

n Αντίθετα ενισχύει τη λαϊκή πεποίθηση, ότι η «πολιτεία αδιαφορεί» για τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολυμελών οικογενειών. Η πεποίθηση αυτή, που δε συγκροτήθηκε και αδίκως, λειτουργεί τελικά ως το ισχυρότερο αντιδη-μογραφικό κίνητρο και έχει συμβάλει τα μέγιστα στη «δημογραφική πτώχευση» της χώρας.

Εκτιμήστε ,παρακαλώ,,ότι ακόμα και μια τρίτεκνη οικογένεια, με έναν εκ των γονέων εργαζόμενο -αφού η επιμέλεια των παιδιών δεν επιτρέπει εργασία και στο 2ο μέλος- και ,βεβαίως, αμειβόμενο με το κατώτατο μηνιαίο μισθό των 550 Ε ( άρα 550Χ 14μ= 7700 Ε) – ως σήμερα είναι ο κανόνας-, ακόμα και αυτή η φτωχή οικογένεια με τα 3 παιδιά δε μπορεί να ελπίζει κανενός είδους κοινωνικής συνδρομής, γιατί το ετήσιο εισόδημά της απέχει παρασάγγας από το αποδεκτό από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ ορισθέν όριο!

Γι αυτό υποστηρίζουμε ,ότι το πρόγραμμα ΤΕΒΑ ως έχει ,έχει δομηθεί, λειτουργεί αντιδημογραφικά,αντιαναπτυξιακά,αντικοινωνικά.

Κ. Υπουργέ, μετά 2 χρόνια κυβερνητικής εμπειρίας, περιμέναμε και Σας προτρέπουμε, να διαπραγματευτείτε με την Ε. Επιτροπή ένα άλλο πρόγραμμα κοινωνικότερο,πιο αναπτυξιακό και κυρίως δημογραφικά ελπιδοφόρο!

Η δημογραφική κρίση, που ταλαιπωρεί τη χώρα μας, νομίζουμε, ότι είναι πειστικό και ισχυρό εθνικό κριτήριο,που πρέπει να προβάλλουμε και να παλέψουμε για την αποδοχή του από την ΕΕ.

Για το Δ. Σ.

Πρόεδρος

Aποστολόπουλος Ανδρέας

Πηγή: patrastimes.gr