Για την  καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας στα νέα μέτρα και ρυθμίσεων  στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού από τον Δήμο Πατρέων, ανακοινώνονται τα εξής:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠΕΣ με αριθμ. πρωτοκόλλου: ΔΙΔΑΔ/Φ. 069/133/ΟΙΚ.20764/7-11-2020 ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ το κοινό θα εξυπηρετείται από σήμερα Δευτέρα 9/11/2020 έως Δευτέρα 30/11/2020 μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Είναι αυτονόητο ότι κατά την εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία θα γίνεται από 08:00 π.μ. έως 14:00.

Τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) με τον ίδιο τρόπο (ραντεβού) θα εξυπηρετούν από 08:00 π.μ. έως 15:00.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η εξυπηρέτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους εργαζόμενους του Δήμου που θα βρίσκονται στην εργασία τους, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις και Τηλέφωνα

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών [email protected]  Τηλ: 2613.610367

Δ/ΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών [email protected]  Τηλ:2613610240

Δ/νση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας  [email protected]  Τηλ:2613610141

Δ/νση Τοπικής Οικονομίας [email protected] Τηλ: 2613610250

Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών [email protected] Τηλ: 2613610203

Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ [email protected] Τηλ:213610271-270

Δ/νση Έργων Υποδομής [email protected]  Τηλ:2613610342

Δ/νση Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης  [email protected]  Τηλ: 2613610261

Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  Τηλ:[email protected] , [email protected]

Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού [email protected]  Τηλ:2610339994

Δ/νση Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Πρασίνου [email protected]  Τηλ:2610271367-2610338573

Δ/νση Παιδείας δια βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας  [email protected]   Τηλ:2610222678 -2610623348

Επίσης:

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) [email protected]  Τηλ: 2613610221-231

Τμήμα  Ληξιαρχείου [email protected]  Τηλ: 2613610229-230

Τμήμα Δημοτολογίου [email protected]  Τηλ: 2613610226-227

ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ

Κεντρικό:  [email protected] Τηλ: 2613614501-502

Ρίου:  [email protected]   Τηλ: 2613602633-634

Μεσσάτιδας:  [email protected]  Τηλ:  2613614601

Παραλίας:  [email protected]   Τηλ: 2613602522-  510

Βραχναιίκων:  [email protected]   Τηλ: 2610670825

Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης [email protected]  Τηλ:2613610110-101

Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού [email protected]  Τηλ: 2610326615-329744

Τμήμα Πρασίνου [email protected]  Τηλ: 2610317940-339510

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων [email protected]        Τηλ: 2610339007-340760

Τμήμα Κοιμητηρίων [email protected]   Τηλ: 2610521020

Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών [email protected]    Τηλ: 2613610303-241

Τμήμα Ταμείου [email protected]   Τηλ: 2613610245-246-247

Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών (ΤΑΠ) [email protected]   Τηλ: 2613610254-239

Τμήμα Εσόδων [email protected]   Τηλ: 2613610336-256

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων [email protected]  Τηλ:  2613610222-253

Τμήμα Σχολείων [email protected]  Τηλ: 2610623348-224548

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας [email protected]   Τηλ: 2610450283-462228

Τμήμα Εθελοντισμού [email protected]  Τηλ:  2610454160

Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας [email protected]   Τηλ: 2613610352

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ  [email protected]   Τηλ: 2613602612-990978

Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας [email protected]  Τηλ: 2613600916-915

Δημοτική Ενότητα Παραλίας [email protected]  Τηλ: 2613602504-506

Δημοτική  Ενότητα Βραχναιϊκων [email protected]   Τηλ: 2613600723-670973

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

KΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [email protected]  Τηλ:  2610438466-383

ΑΡΚΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [email protected]   Τηλ:  2610430984-432977

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [email protected]  Τηλ: 2610225031-625471

ΝΟΤΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜA  [email protected]   Τηλ:  2610331663-334073

Οι πολιτικοί γάμοι θα εξακολουθήσουν να γίνονται, αλλά με συμμετοχή δημοτών έως 10 άτομα.

 

Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει νέο ενημερωτικό δελτίο τύπου.

Πηγή: patrastimes.gr