Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σαράντα έξι (46)  ατόμων,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Πρόκειται για:

  • Τέσσερα (4) άτομα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Βυτιοφόρα – μικρά Πυροσβεστικά 4Χ4)
  • ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων [Προωθητής Γαιών(Μπουλντόζα)]
  •  ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (συνολικής ισχύος άνω των 120 KW)
  • τρία (3) άτομα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Γ΄ κατηγορίας)
  •  δύο (2) άτομα ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (Γεωργικού Ελκυστήρα-Τρακτέρ)
  •  επτά (7) άτομα ΔΕ Δενδροκηπουρών & είκοσι οκτώ (28) άτομα ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αναζητήσουν τη σχετική ανακοίνωση με αριθμό πρωτ. 26302/9-06-2021, που περιλαμβάνει, την αίτηση,  τις ειδικότητες τα τυπικά προσόντα, τα δικαιολογητικά και τις υπόλοιπες χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού  του Δήμου Πατρέων: www.kodip.gr

Τα δικαιολογητικά μαζί με τη σχετική αίτηση  μπορούν να τα υποβάλλουν: α) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail: [email protected] ή  β) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή απευθύνοντας την στο Δήμο Πατρέων,   Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,  Μαιζώνος 108 Τ.Κ. 26221  (τηλ. Επικοινωνίας 2613 610291, 235)

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 11/06/2021 έως και 17/06/2021

Πηγή: patrastimes.gr